Skip to main content
Pressmeddelande

Nettoimporten av el motsvarar den nedlagda Ringhals 2

I slutet av februari kom kylan till Sverige. Sedan Vattenfall vid årsskiftet 2019/2020 stängde Ringhals 2 är den svenska elproduktionen försvagad med ungefär 900 MW. Konsekvensen blir att elpriset stiger, och att vi kalla vinterdagar tvingas importera el från kolkraft i främst Litauen, Tyskland och Danmark.

Medborgerlig Samlings energipolitiske talesperson Mikael Ståldal kommenterar det ansträngda läget för Sveriges elförsörjning:

– De senaste månaderna har det varit ovanligt milt, men den 27 februari kom vintern till slut till Sverige. Vi tvingas nu nettoimportera drygt 900 MW el. Om vi tittar på södra delen av Sverige (söder om Hallsberg) blir nettoimporten nästan 1700 MW. En stor del av denna el kommer från dyr och smutsig kolkraft i Litauen, Tyskland och Danmark. Det märktes direkt på elpriset, och lär märkas på utsläppen också.

Medborgerlig Samling (MED) har varit mycket kritiska till Energiöverenskommelsen från 2016, då fem riksdagspartier beslutade att de båda reaktorerna Ringhals 1 och 2 skulle stängas. I slutet av december 2019 genomförde MED manifestationer i fem större städer för att protestera mot den förestående stängningen av Ringhals 2. Näst på tur står Ringhals 1, som enligt Vattenfall kommer att stängas i slutet av december 2020.

– Med tanke på att överföringskapaciteten från norr till söder i Sverige är begränsad var det kanske inte så lyckat att avveckla Ringhals 2, säger Mikael Ståldal. – Ringhals 2, som ligger i södra Sverige, kunde producera 900 MW el. Det kommer inte att bli bättre av att dessutom avveckla Ringhals 1, vilket regeringspartierna S och MP med stöd av C och V vill göra i slutet av året.

 

————————————-

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommuner; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.