Skip to main content
Pressmeddelande

Sverige behöver en likabehandlingskommission

Folkets Hus i Göteborg har beslutat att bryta ett avtal om lokaluthyrning till Medborgerlig Samling (MED). Företrädare för Folkets Hus hänvisar något diffust till sin ”värdegrund” som anledning till att avtalet bryts. MED:s partiledare Ilan Sadé har sedan länge drivit en hård kamp för jämlikhet och likabehandling. Han menar att det nu är dags att inrätta en likabehandlingskommission för att ”röka ut identitetspolitiken ur stat och kommun”.

Det var i samband med ett bokevenemang med författarna Johan Westerholm och Aron Flam som Medborgerlig Samling hade avtalat om att hyra lokaler av Folkets Hus i Göteborg. Det planerade bokevenemanget skulle handla om de aktuella böckerna ”Islamismen i Sverige” (Johan Westerholm) och ”Det här är en svensk tiger” (Aron Flam). Liknande arrangemang har tidigare hållits på andra orter, och intresset från allmänheten har varit mycket stort. Under torsdagen meddelade Folkets Hus att de bryter avtalet om lokaluthyrning med en diffus hänvisning till sin ”värdegrund”.

– Jag kan inte undgå att dra på smilbanden när jag läser Folkets Hus motivering ”att vi inte upplever att Medborgerlig Samling delar vår värdegrund vad gäller jämlikhet i samhället”, säger MED:s partiledare Ilan Sadé. – Om det är någonting som jag och MED kämpar för är det jämlikhet: att det är vad du går för och vad du har innanför pannbenet som ska räknas, inte ditt kön, din hudfärg osv.

MED lanserade redan inför valet 2018 förslaget att inrätta en likabehandlingskommission. Syftet skulle vara att kartlägga situationer där stat och kommun behandlar människor olika baserat på exempelvis kön, religion, hudfärg eller härkomst. MED anser att alla människor ska behandlas lika och vill därför avskaffa identitetspolitiken.

– Jag vet mycket väl att Folkets Hus är associerat med politiska krafter som inte vill ha jämlikhet, utan ett samhälle där kön, härkomst, religion m.m. spelar roll, säger Ilan Sadé, och riktar sig sedan direkt till Folkets Hus: – Men ni hade ju kunnat hyra ut lokalen till oss ändå. För vår del hade det inte varit något problem; vi har överseende med er politik baserad på kön och blodsbörd så länge det bara handlar om att vi ska få hyra era lokaler.

Bokevenemanget med Johan Westerholm och Aron Flam kommer att genomföras, men ny lokal är ännu inte fastställd.

————————————–

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommuner; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.