Skip to main content
Pressmeddelande

Öppna gränsen… till gulfstaterna

By 11 mars 2020No Comments

Hur kommer det sig att miljontals migranter strävar efter att ta sig in i EU, medan i stort sett ingen tar sig till de rika gulfstaterna? Det finns flera starka skäl att dirigera om Mellanösterns migranter till länder som Qatar, Kuwait och Förenade Arabemiraten, anser Mons Krabbe, utrikespolitisk talesperson för Medborgerlig Samling.

Nu lanserar Medborgerlig Samling ett nytt perspektiv i debatten om migrationsströmmarna från Mellanöstern. Idag reser många migranter hundratals mil till fjärran destionationer i Europa, trots att några av världens mest välbeställda länder befinner sig endast några tiotal mil söderut. Samtidigt sätter FN press på EU att ”ta ansvar” genom att fortsätta ta emot ett stort antal migranter.

– Ansvar betyder ”att leva upp till en skyldighet”, och vilka kan ha en större moralisk skyldighet att ta hand om världens fattiga muslimer än just dessa rika muslimska stater, frågar sig Mons Krabbe, utrikespolitisk talespeson för Medborgerlig Samling. – Varför är det vi som är inhumana, när vi säger ”det räcker nu”, och därmed får bannor från FN, medan de undviker all kritik när de gör samma sak? Detta är elefanten i rummet i den globala migrationsdebatten.

Sverige är ett av de länder som dragit på sig störst migrationsrelaterade kostnader i förhållande till sin folkmängd. Många svenskar är kritiska till de konsekvenser som uppstår då sjukvården inte fungerar och vi får svårt att ta hand om alla våra äldre. Gulfstaterna, å andra sidan, lider ingen brist på finansiella resurser. Qatar toppar världsrankingen av BNP/capita (PPP-justerat, enl. IMF 2016) och på topp-10-listan finns även Kuwait och Förenade Arabemiraten. Andra exempel på rika länder i regionen är Saudiarabien och Bahrain. Men ekonomiskt välstånd är inte den enskilt största anledningen till att gulfstaterna är lämpliga som mottagare av migranter.

– I Europa har vi enorma problem med att integrera/anpassa dessa personer till våra samhällen som är sekulära, till stor del på kristen grund, säger Mons Krabbe. – Vi finner stora svårigheter att hantera klanstrukturer som ofta leder till korruption, nepotism och rent av kriminell verksamhet. Det framstår som den mest uppenbara självklarheten, att FN ska verka för att strömmen av muslimska migranter ska styras om och hjälpas till andra muslimska stater. Där kan de snabbare anpassa sig till sina nya liv, bland en befolkning som delar tro, kultur och värderingar med dem.

En annan aspekt är svårigheten med att integrera okvalificerade och lågutbildade från Mellanöstern på arbetsmarknaderna i Europa. I västerländska ekonomier är behovet av denna arbetskraft mycket lågt, vilket visar sig i låga sysselsättningssiffror. I gulfstaterna å andra sidan, tycks det finnas ett oändligt behov av lågutbildad arbetskraft. Miljoner från Pakistan till Filippinerna, åker till Saudiarabien och de andra gulfstaterna för att jobba på byggen, i butiker eller som tjänstefolk i hemmen.

– Potentialen för att istället ta emot dessa migranter från närområdet borde vara avsevärd, säger Mons Krabbe. – Vidare kan man konstatera att språkbarriären in till arbetsmarknaden inte existerar. Det är dags att öppna gränsen till gulfstaterna, säger Mons Krabbe avslutningsvis.

 

Länk till hela artikeln på Mons Krabbes personliga blogg: https://monskrabbe.wordpress.com/2020/03/05/oppna-gransen-till-gulfstaterna/

 

 

————————————–

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommuner; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.