Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Christopher Frantz, riksdagskandidat 44

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Fyrtiofjärde namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är sjökaptenen Christopher Frantz, ledamot i distrikt Stockholms styrelse och kontaktperson i lokalföreningen Nätverket Stockholm Syds styrelse.

”Jag heter Christopher Frantz, är sjökapten till yrket och bor tillsammans med min sambo på Ågesta strax söder om Farsta i Stockholms Län.

Mitt engagemang i Medborgerlig Samling växte fram ur en frustration över hur frivolt våra folkvalda hanterar våra gemensamma medel. Ur en frustration över politiska prestigeprojekt som i bästa fall behandlar symptom på problem utan att ha någon märkbar effekt på problemen som sådana. I alltför många år har svensk politik kännetecknats av ett lappande och lagande utan den helhetssyn som är nödvändig för att säkerställa att vi bygger ett livskraftigt samhälle, ett långsiktigt hållbart samhälle.

I mina ögon finns det idag bara ett parti som vill stärka individen, begränsa staten, vässa den, satsa på kärnuppgifterna och sänka skatten. Det partiet är det liberalkonservativa Medborgerlig Samling.

All makt utgår från folket och vart fjärde år har vi i Sverige en omröstning, en folkomröstning som över åren reducerats till en ren skönhetstävling där partiledare endast söker övertrumfa eller kritisera varandras förslag. Viljan att visa riktning, viljan att ärligt klargöra hur respektive partis förslag skall skapa ett långsiktigt livskraftigt samhälle saknas då man generellt döljer helheten bakom en skog av lappande och lagande.

Politik handlar om att prioritera mellan utgiftsposter. Politik ÄR att ställa grupp mot grupp, alla försök att påskina något annat är kort och gott ”käbbel”. Politik skall vara viljan att med en helhetssyn på samhället och långsiktigt trovärdiga förslag sträva efter att skapa ett hållbart samhälle.

Medborgerlig Samling strävar efter ett samhälle där den enskilde medborgaren har mer makt över sitt eget liv. Ett samhälle där skatten är sänkt och där staten fokuserar på sin kärnverksamhet. Ett samhälle där statsapparaten vässas och begränsas. Där onödiga myndigheter läggs ned och bidrag som inkapaciterar människor tas bort så att individens egen initiativkraft stärks. Skolan skall lära ut fakta. Lag och ordning återupprättas. Västerländska värderingar och den sekulära staten värnas. Invandringspolitiken måste hinna ikapp sig själv, vilket kortsiktigt och i praktiken innebär ett asylstopp.

Medborgerlig Samling är en demokratirörelse som värnar yttrandefriheten och vill förnya demokratin genom att byta ut broilerpolitikerna mot politiker med yrkeserfarenhet. Partierna skall, och därigenom även politikerna, knytas närmare sina väljare. Det personliga mandatet och ansvaret för politiker och tjänstemän skall stärkas, Sverige skall vara en meritokrati.

Får jag som kandidat be dig som väljare om något, så är det att inte låta detta val, 2018, bli en folkomröstning om den ena eller andra hjärtefrågan.

Läs på så mycket du kan och orkar, bilda dig en Egen uppfattning om vilket parti som ligger dig närmast och viktigast av allt: gå och rösta! 

Vad du röstar på är i praktiken underordnat ATT du röstar. Demokrati bygger på folkvilja.

– I en demokrati skall varken högern eller vänstern diktera vad du bör rösta på och hur du skall tycka.

– I en demokrati bör alla partier eftersträva att söka väljarnas förtroende för den målbild de presenterar för samhället.

– I en demokrati bör statsmedia hjälpa dig som väljare att skapa din egen uppfattning och således vara en trovärdig källa till information.

– I en demokrati skall ett val inte handla om taktikröstande eller enskilda hjärtefrågor.

– I en demokrati är Din röst värdefull, i en demokrati är Din röst avgörande för de kommande 4 årens politik.

– I en demokrati skall partierna och politikerna söka stöd hos befolkningen, i en demokrati utgår all makt från folket!

Jag har fått och är mycket tacksam för medlemmarnas förtroende och för möjligheten att få lov att kandidera för Medborgerlig Samling till:

Riksdagen (plats 44),

Stockholms Läns Landstingsfullmäktige (plats 4),

och Huddinge Kommunfullmäktige (plats 1).

Nu söker jag ditt förtroende och ber om möjligheten att få representera dig under de kommande 4 åren.

Kräv förändring den 9:e September! Rösta!

För mig är det en självklarhet att:

– All makt utgår från folket. Sverige skall vara en meritokrati.

– Yttrandefriheten och den sekulära staten ska värnas och stärkas.

– Kritiskt pröva den långsiktiga samhällsnyttan av kostnadskrävande projekt. (NEJ till politiska prestigeprojekt som höghastighetståg & Horsstensleden )

Det är min personliga övertygelse att din rätt till ditt eget liv är lika stor som din rätt till din egen död.”