Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Mons Krabbe, riksdagskandidat 4

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Fjärde namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är säkerhetspolitiska analytikern Mons Krabbe, integrations- och utrikespolitisk talesperson, tillika ledamot i lokalföreningen Söderslätts styrelse.

”Jag är 43 år och har jobbat som konsult sedan 15 år tillbaka. Huvudsakligen i rollen som säkerhetspolitisk analytiker. Andra yrkeserfarenheter har jag från skolan och säkerhetsbranschen. Jag har alltid varit intresserad av politik, och har i närmare två decennier deltagit i samhällsdebattenvia artiklar och egen blogg, men jag har fram tills nu inte engagerat mig politiskt. En stor anledning till det är att jag inte gillar konformism och de krav på samstämmighet som råder i de andra partierna.

2015 gick jag med i Medborgerlig Samling därför att jag i vår rörelse såg någonting nytt, en brytning med de förhärskande tankemönster som har varit så destruktiva för vårt land. I MED kan man tänka fritt och debattera utan smutskastning. Partiet är en fristad för personer som kan och vill hålla samtalet sakligt.

Det demokratiförakt som övriga borgerliga uppvisade i.o.m. DÖ förde mig till MED, men det som fick mig att verkligen satsa var partiets mod att göra genomgripande förändringar för att återställa det liberalkonservativa samhället, som vilar på pragmatism, evidens, sunda värderingar och förnuft.

Jag kandiderar som integrationspolitisk och utrikespolitisk talesperson och mina tre viktigaste frågor är som följer:

1) Återskapandet av ett socialt hållbart samhälle, där de grundläggande västerländska samhälleliga värdena inte konstant ifrågasätts. Demokratin, yttrandefriheten, jämställdheten och statens sekularitet är värden på vilka samhällets stabilitet vilar, och dessa måste vi ånyo kämpa för. Den normativa mångkulturalismen måste därmed försvinna som mål för statlig verksamhet och ersättas av krav på en större anpassning från dem som kommer till Sverige.

2) Att den socialism som idag genomsyrar hela samhället måste städas ut, av en ny höger med självförtroende. Denna socialism, som bland annat har resulterat i en kaotisk skola utan ordning eller respekt för fakta och ett rättsväsende där lite ansvar utkrävs av förövare, måste vi göra upp med. Annars bakbinder vi oss på så sätt att inga problem kan lösas på djupet. Här måste vi våga förändra radikalt och åter styra över Sverige till sund högerpolitik.

3) Att Sverige driver en stark och så självständig utrikespolitisk linje som möjligt, där vi skyddar våra vitala intressen i världen. Bland dessa står våra ekonomiska dito i första rummet. Vidare ska vi samverka med demokratier för en säkrare värld. I relation till EU ska vi verka för en mindre byråkratisk och klåfingrig organisation och en avstannad utveckling mot den superstat som många i Bryssel vill se. Min vision av EU är istället en av samarbete mellan suveräna stater.”