Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Torbjörn Holkner, riksdagskandidat 55

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Femtiofemte namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är egenföretagaren inom kvalitet, säkerhet och ledarskap Torbjörn Holkner, ledamot i lokalföreningen Borås styrelse.

”Jag är MED för att krossa –ismen.

Jag är landgången sjökapten / befälhavare / inspektör som har arbetat i en internationell miljö med arbetskamrater från alla världens hörn i samtliga världsdelar. Numera är jag egen företagare inom kvalitet och säkerhet, och ledningsprocesser.

Mina personliga intressen är friluftsliv i alla former. Jag definierar mig som liberalkonservativ humanist. Jag tror på människans förmåga. Jag önskar representera de väljare som har liknande övertygelse och jag hoppas kunna påverka beslut i den riktningen. Däremot avser jag inte att påtvinga någon att tycka eller tänka likadant. Jag är inte tidigare politiskt aktiv och har ingen erfarenhet från någon politiskt styrd organisation.

Jag anser att vi behöver en nystart i Sverige och inom EU. Vi behöver tillsammans forma vårt gemensamma samhälle byggt på den verklighet som är tillgänglig. För att kunna göra detta så behöver vi utgå från fakta. De fakta som råder idag och som kommer att vara tillgängliga en tid framöver.

Fakta kan tolkas olika men består i regel av vederlagda gemensamma upptäckter, bekräftade av den befintliga kompetensen. Med de fakta vi känner till idag kan vi inte ta beslut med gårdagens tro, för framtidens generation. Politik bör uteslutande verka för vår gemensamma framtid i samarbete med varandra. Alla åsikter skall få uttalas, men beslut skall grunda sig på fakta som majoriteten kan enas kring, och inte på på tycke, tro och smak. Fram för demokrati, yttrandefrihet, den öppna diskussionen och samarbete. Liberala, konservativa, marxister, miljövänner, republikaner, monarkister, socialister, kommunister – alla som har en åsikt är välkomna till den gemensamma diskussionen så länge de har fakta som bas för sina åsikter.

Trygghet, solidaritet, jämlikhet, frihet och andra värdemässiga ord liksom ordet lagom har olika innebörd beroende på historia, bakgrund, religion, samhällssystem, etnicitet eller andra personliga orsaker. För mig står de för valmöjlighet. Mitt eget val är att ta de beslut som jag anser riktiga. Alla medborgare i Sverige bör ha den valmöjligheten inom givna ramar. Ramarna kallas lag, lagar är gemensamma beslut, gemensamma beslut skall genomföras av en majoritet, beslut skall följas. Tjänstemannaaktivism skall inte få förekomma. Tjänstemannaansvaret skall återinföras.

Alla –ismer kan, via aktivism, leda till fanatism. En aktiv inkluderande öppen diskussion baserad på fakta är det enda fredliga sättet att förhindra framtida extrem-ism.

Mina sakpolitiska områden är logistik, infrastruktur och ledarskap.

  • Logistik – vi måste få en helhetssyn på hur det framtida Sverige skall se ut, innan vi börjar förändra. Förändring för förändringens skull leder inte till något bättre utan endast till ökad administration.
  • Infrastruktur – Hur kommer människor och varor transporteras i framtiden och vilket faktiskt behov kommer att finnas?  Vägar, järnvägar, vattendrag, luftrum, 5G-IT, elförsörjning, allt finns befintligt eller tillgängligt idag. Låt oss använda och underhålla det som finns tills vi tillsammans har utvärderat vad som behövs för framtiden. En sak är klar – framtiden kommer INTE se ut som idag.
  • Ledarskap – Framtidens ledarskap handlar om att kunna delegera och låta människor vara med i utvecklingen – ett tydligt ledarskap med klara instruktioner baserat på gemensamma beslut. Ledningsprocesser revideras vid behov.”