Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Jan Röman, riksdagskandidat 24

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Tjugofjärde namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är finansiella riskanalytikern, universitetsadjunkten och egenföretagaren Jan Röman, ledamot i distrikt Västmanlands styrelse, som presenterar sig med följande text:

”Jag är en 60-årig Västeråsbo som under många är röstade på Moderaterna, men började inför förra valet tveka om M verkligen var inne på rätt väg. När sedan Decemberöverenskommelsen undertecknades bestämde jag mig: aldrig mera M. Hur kan man svika sina väljare på detta vis, bryta mot demokratiska principer och lättvindigt överlåta makten till motståndarsidan? Det som därefter skett med Alliansen och splittringen i flera gemensamma frågor visat på en tydlig svaghet och oförmåga att skapa gemensamma mål och att se framåt. Att dessutom vägra tala med SD som är invalda på samma demokratiska principer som de själva har spätt på min misstro till övriga partier. Därför började jag söka efter något nytt och jag fann Medborgerlig Samling. När jag läste deras partiprogram såg jag lösningar på många av de problem jag ser i dagens Sverige. Vi måste få ett slut på den inrotade vänskapskorruptionen inom politiken, avsätta korrumperade beslutsfattare samt återinföra tjänstemannaansvaret.

Som forskare och lärare har jag sett en ständig försämring av skolan ända upp till forskningsnivå. Kraven har utarmats och tvingats till lägre nivåer för att studenter över huvud taget ska klara av att ta examen. Inte heller lönar det sig ekonomiskt att skaffa sig en lång och gedigen utbildning. Bidrag till universitet och högskolor ska baseras på kvalité och kunskap, inte på hur många studenter man lyckas examinera.

Jag har aldrig tidigare varit politiskt aktiv eller varit medlem i ett parti. Men nu kände jag att det var dags. Därför gick jag med i MED och är nu #24 på riksdagslistan och #1 på kommunlistan i Västerås.

Det jag vill ta med mig in i politiken är mina erfarenheter som yrkesverksam inom många olika branscher, exempelvis:

 • som arbetare inom tillverkningsindustrin,
 • som sjukvårdsbiträde på ett sjukhem för äldre,
 • som forskare i teoretisk fysik på Chalmers, NORDITA och Niels Bohrinstitutet,
 • med industriforskning på ABB Corporate Research,
 • som konsult inom webbutveckling,
 • med riskhantering på Nasdaq och Stockholmsbörsen,
 • med försäkringsrisker på Finansinspektionen,
 • som konsult (och egenföretagare) på Handelsbankens riskavdelning,
 • som chef för marknads och kreditrisker på Swedbank,
 • som riskanalytiker på Swedbank och Robur och
 • som universitetsadjunkt inom matematisk finans, risk och värdering.

2017 publicerade jag via Palgrave Macmillan två böcker inom finansiell risk och värdering och jag har undervisat i 20 år samt handlett studenter från över 40 olika länder.

Jag vill nu genom MED bygga ett bättre och starkare Sverige som kan möta framtiden och klara de stora utmaningarna vi har framför oss, i en värld som snabbt förändras. Speciellt vill jag verka för en bättre skola och för att underlätta för småföretagare. Vidare vill jag kämpa för ett stabilt rättssamhälle och straffskärpningar för brott mot enskilda personer och en rejäl uppstramning av straffskalan.

En annan kärnfråga för MED är att slöseriet med skattemedel måste få ett slut. Försvar, polis, vård och skola måste få utökade resurser, samtidigt som vi gör besparingar genom att avveckla och slå samman statliga myndigheter.”