Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Stina op de Weegh Lundström, riksdagskandidat 17

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Sjuttonde namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är mentalskötaren, konstvetaren och krokimodellen Stina op de Weegh Lundström, vice ordförande i distrikt Värmlands styrelse, som presenterar sig med följande text:

”Här har ni en värmlänning som gick med i MED, ett parti som har de värderingar som jag har och vill arbeta för och med. Jag tror på demokrati, individens frihet under ansvar och att samhällskontraktet skall uppfyllas från alla parter. Jag betraktar mig som liberal och konservativ med en lång erfarenhet inom Moderaterna på lokalplanet i Karlstad. Där har jag företrätt dem i kommunfullmäktige, olika nämnder och råd, varit styrelseledamot och kampanjansvarig i de ständigt pågående kampanjerna, och ansvarig för valstugor i EU- och riksdagsval.

Mitt CV som person är blandat men det är som följer: en kvinna som är mamma, änka, politiskt engagerad, mycket konstintresserad, har rosa hår samt några snygga tatueringar. Jag lyssnar gärna på metalmusik eller klassik cellomusik.

Jag är mentalskötare, konstvetare, krokimodell och har även erfarenhet av jordbruksarbete och lång tid som anhörigvårdare.

Alla politiska program är trygghetsfrågor enligt mig. Det är frågor som är viktiga för att samhället och individen skall överleva. Mina hjärtefrågor är:

 • Kommunikation
  Kommunikation är kontakten som spänner från människa till människa, till en fungerande infrastruktur. Kan man få det att fungera så bryter man isolering, utanförskap och sammanbinder Sverige till en enhet. Oavsett vem du är, vad du är och var du bor skall dina behov kunna uppfyllas. En stor hjärtefråga för mig.
 • Försvaret
  Vårt försvar är kraftigt försummat trots att vårt lands trygghet vilar på att vi kan försvara såväl dess yttre som inre gränser. Det kan vi inte som det är nu med brist på både manskap och material. Jag har i 6-7 år deltagit i Försvarspolitiskt forum och satt mig in i delar av detta komplexa problem och känner att det här är något som jag gärna vill arbeta med. Vårt försvar måste rustas nu på alla nivåer och för framtiden.
 • Äldreomsorgen
  Vi lever längre och vi blir fler med hög ålder och det innebär att ökade resurser måste till för att det skall vara en värdig ålderdom. Det är inget problem för den äldre som är någorlunda frisk och har ett fungerande socialt skyddsnät av släkt och vänner + ekonomi. De andra är det värre med, mycket värre. Du kanske är berättigad till hemtjänst som tillgodoser dina kroppsliga behov eller städar, men helhetssyn saknas. Ofta faller dessa individer mellan stolarna: de är inte tillräckligt sjuka för boenden men ändå för dåliga att vara ensamma hemma. Många hamnar på sjukhus och belastar akutsjukvården för att efter några dagar åter skickas hem. Bristerna i kommunikation mellan vårdgivare och samhället gör att många helt glöms bort och får leva sjuka och i själsligt armod. Nog skall vi ändå kunna ge våra gamla en värdig ålderdom? Det vill jag arbeta för.
  Dessutom efterlyser jag fler hospice i Sverige. Hospice för mig är en plats där du får din vård i livets slutskede. Där du har ro, sköts av människor som tacklar din smärta, oro, uppfyller dina önskningar och behov så långt det går. De som arbetar där har varma hjärtan och händer och du är välkommen till hospice oavsett vem du är och vilken tro du bekänner dig till. Jag har länge önskat att få starta ett hospice.”