Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Thomas Lassen, riksdagskandidat 26

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Tjugosjätte namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är civilingenjören, reservofficeren och egenföretagaren Thomas Lassen, vice ordförande i distrikt Kalmars styrelse.

”Är en 56 år gammal civilingenjör, reservofficer och sedan 5 år egenföretagare. Bor i Vissefjärda, Emmaboda kommun, och har en dotter på 23 år.

I min karriär som linjechef har jag samlat mycket erfarenhet från näringslivet i både mindre och större företag. Har arbetat internationellt i olika delar av världen.

I min roll som egenföretagare driver jag och äger BRIOs gamla barnvagnsfabrik i Ungern och ett utvecklingscenter i Osby tillsammans med några kollegor. Parallellt arbetar jag som managementkonsult inom Change Management och Supply Chain. Har några styrelseuppdrag inom näringslivet.

Har ett återuppväckt intresse för politik sedan ett antal år tillbaka. Vaknade upp och kände mig som en elefant i en porslinsbutik när jag noterade debattklimatet. Det har blivit något bättre men fortfarande saknas stringens och faktabaserade argument.

Trots en ungdomlig vänsterorientering så blev uppvaknandet en personlig utmaning. Hur hanterar man det faktum att ens åsikter inte längre passar i det etablerade politiska livet? Hur hanterar man som politisk individ den infantila debatten kring ekonomi, välfärd, migration och utbildning? Var finns det politiska alternativ som stödjer den personliga bilden av samhället?

Har avvaktat och till slut hittat MED som på många plan ger mig hopp om politisk vuxenhet, ansvar, och faktabaserad politik för framtiden.

Mina prioriterade politiska intresseområden är ekonomi, utbildning och försvarsfrågor.

Ett område som jag brinner speciellt mycket för är att bryta ned samhällsekonomin till fattbara storheter för den enskilde medborgaren. Detta gäller speciellt i tider då vare sig politiker eller journalister verkar ens kunna skilja på miljoner och miljarder.

Ett annat område som intresserar mig mycket rör hur vi skall veta vilken effekt vi får ut av våra satsningar på olika samhällsområden. Vilken effektivitet får vi ut per skattekrona i olika offentligt finansierade områden och hur har utvecklingen sett ut över tiden? Hur säkerställer vi att vi får bästa möjliga effekt ut ur våra myndigheter och samhällsprojekt?”