Skip to main content
Pressmeddelande

Ringhals 1: Medborgarna måste få tillgång till rätt faktaunderlag

By 25 januari 2020No Comments

Riksdagen har med minsta möjliga marginal sagt nej till initiativet att beordra det statliga bolaget Vattenfall att driva Ringhals 1 och 2 vidare. Samtidigt cirkulerar en rapport i sociala medier som, om uppgifterna stämmer, bekräftar att Ringhals 1 hade kunnat drivas vidare till 2036 med låga investeringar. – Vi medborgare måste få en mycket bättre inblick i faktaunderlagen så att vi kan bilda oss en egen uppfattning i så här stora frågor, säger Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling.

Riksdagens beslut att avslå motionen om att utreda fortsatt drift av Ringhals 1 och 2 var väntat, men ändå oerhört negativt. De stora förlorarna är klimatet, skattebetalarna och de som tror på transparens i samhällsdebatten.

Medborgerlig Samling drev under december månad en intensiv kampanj för att informera om förutsättningarna för en stängning av Ringhals 1 och 2. Kulmen nåddes den 28-29 december med manifestationer för kärnkraft i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Helsingborg.

Kärnkraftsmotståndarna (C, MP, S och V) har hela tiden hävdat att det saknas affärsmässiga skäl att driva reaktorerna i Ringhals vidare efter 2020. Detta har ifrågasatts av flera debattörer (DI 12/12 2019, fPlus 3/12 2019) som bland annat hänvisat till de miljardvinster som genererades vid Ringhals 1 och 2 under 2018 och 2019.

En stor tvistefråga har varit reaktorernas faktiska skick, och vilka renoveringar som skulle krävas för att uppfylla de säkerhetskrav som ställs vid förlängd drift. I onsdags fick framsidan av det som förefaller vara en intern Vattenfallrapport om Ringhals 1 stor spridning på sociala medier. Av rapporten framgår att ”Samtliga större anläggningskomponenter (reaktortank, högtrycks- och lågtrycksturbiner, transformatorer, generatorer) är antingen utbytta eller har en livslängd som möjliggör drift bortom 2036.” Sammanfattningen avslutas med följande konstaterande: “Slutsatsen är att Ringhals 1, med låga investeringar, klarar både 50 och 60 års drift”.

– Det är helt orimligt att vi ska basera en samhällsdebatt på osäkra uppgifter som filtreras av Vattenfall, säger Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling. – Regeringsföreträdare upprepar som papegojor att kärnkraften inte är lönsam och att det skulle innebära stora investeringar att driva både Ringhals 1 och 2 vidare. Om uppgifterna i den interna rapporten stämmer faller ju hela denna argumentation beträffande Ringhals 1. Vi medborgare måste få en mycket bättre inblick i faktaunderlagen så att vi kan bilda oss en egen uppfattning i så här stora frågor. Makten över stora beslut som påverkar hela landets framtid får inte ligga hos en liten politisk elit.

Sammanfattningen från den läckta rapporten, vilken publicerades på Twitter av Staffan Qvist, kan ses här.

————————————–
Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommuner; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.