Skip to main content
Pressmeddelande

Så kan Malmö minska sitt bidragsberoende

By 22 juni 2020No Comments

I en debattartikel i gårdagens Kvällsposten kritiserar Ann-Cathrine Björk (ordförande MED Skåne) den bidragsbubbla som vuxit okontrollerat under många år i Malmö stad. Trots att endast 3 procent av Sveriges befolkning bor i Malmö betalar kommunen ut 10 procent av landets totala ekonomiska bistånd. Ann-Cathrine Björk och partikollegan Mikael Karlsson ger en rad konkreta förslag på hur Malmö kan ta sig ur bidragsberoendet. Bland annat föreslås en ökad användning av artificiell intelligens (AI).

I spåren av corona-pandemin, med stigande arbetslöshet som en av de ekonomiska följderna, kommer Malmö stads utgifter för ekonomiskt bistånd att öka. Detta i ett läge där kommunen redan innan krisen överskridit budgeten för ekonomiskt bistånd med hela 20 miljoner kronor varje månad. Förklaringen till att Malmö kan fortsätta att överskrida budgeten år efter år kallas för det kommunala utjämningssystemet. Malmö är den kommun i landet som får överlägset mest av dessa pengar. I år får kommunen 5,7 miljarder kronor i kommunalt utjämningsbidrag, vilket utgör 23 procent av Malmös intäkter.

– Man hade kanske trott att underskottet skulle innebära att styret i Malmö skulle vara angeläget om att försöka komma till rätta med kommunens skenande kostnader, säger Ann-Cathrine Björk, Malmöbo och ordförande i Medborgerlig Samling Skåne. – Så är dock inte fallet. Malmö är inte på långa vägar en egenförsörjande kommun.

Enligt kommunens egna revisorer har Malmös hantering av socialbidrag flera allvarliga brister: Malmö är generösare med utbetalningar av socialbidrag jämfört med Stockholm och Göteborg, bekämpningen av bidragsfusk är i det närmaste obefintlig, felaktiga utbetalningar krävs inte alltid tillbaka och bidragsfusk polisanmäls sällan. Medborgerlig Samling föreslår följande åtgärder för att Malmö ska komma till rätta med fusket och socialtjänstens skenande ekonomi:

*  Ställ krav på att arbetslösa som erhåller ekonomiskt bistånd ska göra sig anställningsbara för att få fortsatt ekonomiskt bistånd, samt att de får en plan för hur de ska lämna sitt bidragsberoende. Anställningsbarheten kan till exempel förbättras genom fullständiga betyg från grundskola eller gymnasium, omlokalisering samt godkända kunskaper i svenska språket.

* Automatisera beräkning och utbetalningar av bidrag genom ett system med artificiell intelligens (AI) som nu införts i flera kommuner som till exempel Helsingborg och Trelleborg. Detta stoppar godtyckligheten och orättvisan i besluten kring ekonomiskt bistånd och skulle göra att Malmö hamnar på en rimligare nivå i jämförelse med exempelvis Stockholm och Göteborg.

* Sverige behöver en ny folkräkning. Vi har fått ett stort antal människor som lever på bidrag i Sverige trots att de inte ens har rätt att vistas här. Utöver detta finns det ett antal personer som erhåller ekonomiskt bistånd och är folkbokförda i Sverige trots att de lämnat landet. En biometriskt säkrad folkräkning som insamlar fingeravtryck skulle innebära att dessa felaktiga utbetalningar kan stoppas.

– Socialförsäkringssystemet är en trygghet som ska finnas där för människor som upplever svåra tider, säger Ann-Cathrine Björk. – Det är en nödlösning för den som tillfälligt förlorar förmågan att försörja sig själv. Ekonomiskt bistånd ska aldrig anses vara en permanent försörjning för någon och alla socialbidragstagare skall uppmuntras till att ta sig ur sitt bidragsberoende.

 

Länk till debattartikeln i Kvällsposten: https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/ekonomiskt-bistand-ska-inte-vara-permanent-forsorjning/

————————————–

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.