Skip to main content
Pressmeddelande

Ta elbristen i Stockholm på allvar!

By 21 november 2020No Comments

Mikael Ståldal, energipolitisk talesperson

En ny rapport från Stockholms handelskammare visar att regeringen har underskattat Stockholmsregionens långsiktiga elbehov, och de krav det ställer på det svenska elnätet. Mikael Ståldal, energipolitisk talesperson för Medborgerlig Samling, varnar nu för de allvarliga konsekvenser som kan drabba Stockholms hushåll och näringsliv om bara några år. Sverige behöver ett nytt politiskt ledarskap som tar tag i elförsörjningen innan det är för sent.

Stockholms handelskammare har nyligen publicerat en rapport (https://www.chamber.se/nyheter/elbrist-kortsluter-sverige.htm) som förutsäger att Stockholmsregionen kommer drabbas av elbrist under 5-10 år från 2022, och att detta kommer att äventyra tillväxt och utveckling i regionen. Detta beror huvudsakligen på att det nationella stamnätet inte kommer kunna mata in tillräckligt med el till ett växande Stockholm. Utbyggnad av stamnätet är på gång, men kommer inte bli klart i tid.

– Det är oerhört angeläget att pågående och planerad utbyggnad av stamnätet kan ske utan fördröjning, säger Mikael Ståldal, energipolitisk talesperson för Medborgerlig Samling. – Men det räcker inte, vi behöver också behålla och utöka den lokala elproduktionen i regionen. Kraftvärmen behövs, och den nya avfallsförbränningsskatten bör upphävas så länge risken för elbrist finns kvar. Dessutom behöver vi uppmuntra konsumentnära elproduktion och lagring (solceller och batterier) som minskar belastningen på elnätet.

Medborgerlig Samling lägger ett nationellt perspektiv på frågan om elförsörjning. Utbyggnad av stamnätet förutsätter att det finns el tillgänglig någonstans. Därför protesterade Medborgerlig Samling redan 2018 mot nedstängningarna av Ringhals 1 och 2. Nedstängningen blev en konsekvens av Energiöverenskommelsen 2016 mellan regeringen, Centern, Kristdemokraterna och Moderaterna.

– Med tanke på den planerade elektrifieringen av basindustrin, t.ex. Hybritprojektet för fossilfri stålproduktion, kan vi inte räkna med att mer el från vattenkraften i Norrland kan konsumeras i Stockholm och södra Sverige framöver, säger Mikael Ståldal. – Därför är det viktigt att befintlig, miljövänlig kärnkraft behålls så länge som möjligt, och att den planerade stängningen av Ringhals 1 stoppas.

————————————–

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.