Staffan Gunnarson - Medborgerlig Samling Skip to main content

”Frihet och ansvar för ett dynamiskt samhälle”

Staffan Gunnarson

Talesperson i integrations- och migrationsfrågor
Ledamot i partistyrelsen

Politikområden: Integration

Jag heter Staffan Gunnarson och är en svensk humanist, lärare, skribent och samhällsdebattör. Mina intressen och engagemang har lett mig in i politiken, där jag är talesperson för migrations- och integrationsfrågor i Medborgerlig Samling. Jag är också medlem i partistyrelsens politiska utskott och står som kandidat nummer 6 för Medborgerlig Samling inför valet till Europaparlamentet 2024.

År 2018 hade jag äran att ställa upp som riksdagskandidat för MED, och året efter, 2019, tog jag steget att kandidera till Europaparlamentet. Mitt politiska arbete är en del av mitt bredare engagemang för samhällsfrågor.

LÄS MER

Jag har en bakgrund i idéhistoria, statsvetenskap och retorik från Göteborgs universitet och förutom mitt politiska engagemang har jag även erfarenhet från både organisations- och näringslivet. Under perioden 2008–2017 var jag styrelseledamot i den Europeiska Humanistfederationen med säte i Bryssel, där jag under sju år även hade äran att tjänstgöra som vicepresident. Min koppling till humanismen går långt tillbaka, och jag var med och grundade kulturtidskriften Humanisten år 1995. Mellan 1997 och 2003 hade jag förmånen att vara dess huvudredaktör.

Min anknytning till Humanisterna sträcker sig över flera decennier, och jag har varit styrelsemedlem i organisationen i tre omgångar mellan åren 1992 och 2011. Under perioden 2007–2009 hade jag även äran att fylla rollen som förbundssekreterare inom Humanisterna. Mitt arbete och mitt engagemang har alltid haft en tydlig koppling till humanismens grundvärderingar och dess betydelse i samhället.

Korta fakta

Namn: Staffan Gunnarson
Födelseår: 1964
Bostadsort: Bromma
Utbildning: Statsvetare/idéhistoriker
Yrke/titel: Lärare
Bakgrund: SO-lärare (2017-), föreläsare och frilansskribent (1990-), styrelseledamot/vicepresident i Europeiska humanistfederationen (2008-2017), förbundssekreterare Humanisterna (2007-2009), projektledare Human-Etisk Forbund (2005-2006), webbredaktör och försäljare inom e-handels och elbranschen (2000-2003), marknadsundersökare Infratest Burke/Svenska Mässan (1996-2000), redaktör på tidskriften Humanisten (1995-2003).
Framtidsvision: Frihet och ansvar för dynamiskt samhälle
Politisk bakgrund: Alltid röstat borgerligt, kallat mig liberal.
Fritidsintressen: Historia, filosofi och livsåskådning, sport.