Skip to main content

”Vid en kris så svälter Sverige inom en vecka”

Edward Nordén

Talesperson i frågorna Jordbruk, Säkerhet & terrorism
Ledamot i partistyrelsen
Ledamot i distrikt Skånes styrelse
Kandidat #12 till EU-valet 2024

Politikområden: Jordbruk

Sverige behöver, i min mening, ett liberalkonservativt parti som bryter den hopplösa situation som har skapats av de befintliga partierna. Vid en kris av något slag så svälter Sverige inom en vecka utifrån en kontinuerligt misskött jordbrukspolitik och det är min uppfattning att det kommer att bli sämre innan det eventuellt blir bättre. Det eventuella består i att en förändring i politiken sker men jag kan inte säga att jag ser den förändringen i realistiska termer från övriga riksdagspartier.

Andra frågor som MED redan från början positionerade sig helt rätt i är bland annat försvar, skola, tryggheten och näringslivspolitik.

LÄS MER

Ständiga diskussioner kring köksbord till föreningslivs ger ett självklart intresse för hur ett land, eller en kommun, sköts. På så sätt, alltså genom diskussion och intresse, lärde jag mig om hur global ekonomi och EU samspelar. Jag gick med i Centerpartiet under Maud Olofssons tid och var aktiv där under ett antal år. Men den inriktning som Centerpartiet sedermera befäste fungerade inte med mina egna uppfattningar och efter att jag insett att riktningen inte skulle förändras så lämnade jag.

Jag anser fortfarande att centerpartisten Karl-Erik Ohlsson var en av de klokaste jordbruksministrarna Sverige har haft, men har idag ett klart avstånd från flera grundläggande politiska linjer i C. Jag gick därefter med i det som blev Medborgerlig Samling och hittade hem ideologiskt.

Korta fakta

Namn: Edward Nordén
Födelseår: 1979
Bostadsort: Svalöv
Utbildning: Ett års studier i South Carolina, USA. Därpå studier i statsvetenskap och lantbruksrelaterade ämnen.
Yrke/titel: Sedan barnsben aktiv i ett familjeföretag med främst jordbruksanknytning
Politisk bakgrund: Aktiv i Centerpartiet i unga år. Medlem i Medborgerlig Samling sedan lång tid.