Skip to main content

”Maktutövning måste
åtföljas av ett tydligt ansvar”

Lena Malmberg

Demokratipolitisk talesperson
Kandidat #4 till EU-valet 2024

Politikområden: Demokrati | Politik & Coronapandemin

Insikten om att våra politiker är beredda att manipulera folkviljan för säkra sin egen makt (DÖ), var den direkta anledningen till mitt politiska engagemang. Jag heter Lena Malmberg och är demokratipolitisk talesperson för MED. Jag vill verka för politik för folket, inte för politikerna.

Det var Decemberöverenskommelsen som fick mig att inse att jag var själv tvungen att resa mig ur TV-soffan och engagera mig politiskt. Ingen annan kommer att göra jobbet åt mig. Mitt uppdrag som demokratipolitisk talesperson i MED ligger mig särskilt varmt om hjärtat, då jag ser nödvändigheten av att bryta den rådande makt- och åsiktshegemonin, där socialdemokratin har abonnerat på såväl utnämningsmakt som den exekutiva makten under nästan ett helt sekel.

FORTSÄTT LÄSA

I samma takt som gammelpartierna tappar medlemmar, har politikerkåren säkrat sina egna politiska karriärer genom generösa partistöd från våra gemensamma skattemedel. Väljarna har tyvärr bara ett enda sätt att utkräva ansvar av sina valda politiker och det är vid valurnorna vart fjärde år. Det helt tandlösa Konstitutionsutskottet måste ersättas med andra ansvarsutkrävande funktioner och tjänstemannaansvaret måste återinrättas för att förhindra bl.a. myndighetsaktivism.

Problematiska Public Service

Generöst tilltagna press- och mediestöd (betalda med skattemedel) gör att medierna inte är så pigga på att granska de politiska makthavarna – det som egentligen borde vara deras huvuduppdrag. Här är de tre bolag som kallar sig ”public service” (SVT, SR och UR) synnerligen bekymmersamma då de bidrar till en permanentad makt- och åsiktshegemoni utan tillförsel av syre. Ett gravt demokratiproblem. Det är inte rimligt att medborgarnas skatter ska användas till att hålla medborgarna själva borta från möjligheten till granskning av makten.

Uppväxt på gård gör att jag alltjämt har den ena foten i myllan och idag boendes på Södermalm i Stockholm, har jag den andra foten på asfalten. Det bästa av båda världar. Mina högre studier har skett på Stockholms Universitet, 1977-1981 (kulturgeografi, socialantropologi och engelska), Harvard University, 1985 (ekonomi) och London Film Academy, 2000 (filmproduktion) samt även Styrelseakademin, 2016. Största delen av mitt yrkesverksamma liv har jag ägnat åt uppdrag inom IT inom bank- och finanssektorn samt inom energi- och miljöteknik – dels som anställd men även i eget företag.

Korta fakta

Namn: Lena Malmberg
Talesperson: Demokrati
Politikområden: Politik och coronapandemin Demokrati
Styrelseuppdrag: Suppleant i distrikt Stockholms styrelse
Födelseår: 1958
Bostadsort: Stockholm
Yrke/titel: Egenföretagare
Utbildning: Stockholms Universitet, Harvard University, London Film Academy
Politisk bakgrund: Ingen tidigare politisk bakgrund.
Fritidsintressen: Resor, hem och trädgård.
Bakgrund: VD i IT-företag, eget IT-företag inom bank/finans, Executive Director på investmentbank i London, Director Investor Relations på innovationsföretag (energi) i London, egenföretagare inom energi- miljöteknik,  internationella konsultuppdrag i eget företag till dags dato.
Framtidsvision: Att bryta bojorna från den rådande makt- och åsiktshegemonin och låta demokratin blomma. Se till att EU inte får makt att direktbeskatta svenska medborgare. Se till att förtroendevalda inte kan göra sina politiska uppdrag till livstidskarriärer genom att till exempel maximera antalet mandatperioder politiker kan sitta i riksdagen.