Erik Liungman - Medborgerlig Samling Skip to main content

Erik Liungman

Ledamot i partistyrelsen
Kandidat #8 till EU-valet 2024

Hej Erik Liungman heter  jag, är 56 år lyckligt gift trebarnsfar med tre fina barn på 18, 15 och 4 år.

Vad jag främst vill fokusera på gällande EU

  • EU skall återgå till att vara ett mellanstatligt samarbete där det finns uppenbara skalfördelar t ex de fyra friheterna. Vi röstade ja till en gemensam marknad inte den union som vi har idag. Subsidiaritetsprincipen måste verkställas i sin helhet och allt överstatligt skall demonteras
  • Offentlighetsprincipen som vi har i Sverige skall vi också ha inom det europeiska samarbetet. Medborgaren måste få insyn i vad som sker gällande på europeisk nivå.
  • Det enklaste sättet att minska den federation som utvecklats dvs EU är att minska möjlighet till EU bidrag. Dvs om vi överhuvudtaget skall ha bidrag skall dessa beviljas av nationerna, inte via/genom det europeiska samarbetet.

Sammanfattningsvis är jag väldigt skeptisk till hur EU har utvecklats. Är positiv till EUs grundidé för att skapa fred i Europa och de fyra friheterna. I det geopolitiska läge vi befinner oss i måste vi förbättra EU. Ett kortfattat svar till varför vi bör förbättra EU är för att Ryssland och Kina vill att samarbetet skall upphöra samt att Europa som Union gör oss mindre beroende av USA.

En beskrivning av mig

  • Partistyrelseledamot Riks sedan november 2022.
  • Egenföretagare och VD i redovisningsbyrån Elera AB med sju anställda.
  • Spenderat en stor del av min barndom utomlands och senare i livet har jag även arbetat och verkat utomlands i omgångar.

Efter militärtjänst som fallskärmsjägare och arbete utomlands studerade jag till civilekonom, motsvarande magister, på ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat i ledande positioner i linjen eller som managementkonsult. Har lämnat storföretagsvärlden för att bygga upp ett företag tillsammans med min fru.

Har innan mitt medlemskap i MED inte varit politiskt engagerad. Min ideologiska hemvist har alltid varit liberalkonservativ. Ledande för mig är det personliga ansvaret. Centralt är att Sverige har en liten effektiv statsapparat som ombesörjer statens fem huvudområden. Anser att individen själv skall bestämma över sina medel, inte politiker. Självklart skall det finnas en välfärd och grundtrygghet då alla medborgare inte har samma förutsättningar. EU skall endast vara ett mellanstatligt samarbete där det finns skalfördelar t ex de fyra friheterna. Det viktiga är att medborgaren själv får ta ansvar och får besluta om vad som är viktigt för individen.

För den nyfikne rekommenderas att googla Erik Liungman och bla ta del av https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BJWAvE/han-raddade-fler-an-100-skadade

Med vänlig hälsning

Erik Liungman

Korta fakta

Namn: Erik Liungman
Födelseår:
1967
Yrke/titel:
VD Redovisningsbyrå
Bostadsort: Lidingö
Bakgrund: Maka och tre barn. Spenderat barndomen och större delen av mitt yrkesverksamma liv i internationella storföretag.
Utbildning: Civilekonom Lund.
Huvudfrågor eller brinner lite extra för: Individens frihet och ansvar, tryckfrihetsförordningen, lag och ordning samt minskning av skatteslöseriet.
Framtidsvision: En väsentligt mindre statsapparat som fokuserar på de fem kärnuppgifterna. Mer lag och ordning. Fokus på assimilation istället för integration där assimilation innebär att ta seden dit du kommer.
Fritidsintressen: Familjen, vänner, golf, utförsåkning och segling.