Skip to main content

”Håll ihop Europa för fred och välstånd – men bevara nationell makt och frihet”

Liselott Agerlid

Kandidat #2 till EU-valet 2024

Verksam som jurist främst inom företagsrätt, tvister och ekonomisk familjerätt samt internationella relationer. Erfaren diplomat med bevisad kompetens inom politisk analys, offentliga angelägenheter och riskanalys. Erfaren inom offentlig diplomati, krishantering, utrikesfrågor, politik, policyanalys, kommunikation och statsvetenskap. Starka färdigheter inom nätverkande, motivation, ledarskap, förhandling med mera.

Korta fakta

Namn: Liselott Martynenko Agerlid
Födelseår: 1969
Bostadsort: Stockholm
Yrke/titel: Jurist
Bakgrund:.Tidigare diplomat med tjänstgöring i EU-domstolen, EU-kommissionen, UD och FN.
Övrigt: Talar fem språk; svenska, engelska, franska, tyska och ryska.