Skip to main content

Monika Råberg Hellsing

Partisekreterare
Ledamot i partistyrelsen
Sammankallande för utskottet Medlemmar & Interna relationer

Jag heter Monika Råberg Hellsing och är partisekreterare i Medborgerlig Samling. Jag bor och arbetar i Göteborg.
Jag har varit samhällsintresserad och politiskt intresserad i hela mitt liv, men det var först i vuxen ålder som jag lät det engagemanget blomma ut på riktigt. Jag blev medlem i Medborgerlig Samlings föregångare Borgerlig Framtid under våren 2016 efter en tids sökande efter ett vettigt politiskt alternativ. Den borgerlighet jag tidigare hade tillhört verkade ha spårat ur helt och var inte längre ett alternativ för mig.
Vill man ha förändring kan man inte vänta på att ”någon annan” ska göra jobbet. Det synsättet har väglett mig under min tid i Medborgerlig Samling där jag tagit mig an många olika uppgifter. Mitt huvudsakliga fokus har varit och är organisatoriskt arbete internt i partiet, men jag har efterhand även fått ett ökande intresse för opinionsbildning.

Korta fakta

Namn: Monika Råberg Hellsing
Födelseår: 1971
Familj: Man och två vuxna barn
Yrke/titel: Utbildningssekreterare, koordinator
Bostadsort: Göteborg
Bakgrund: Civilingenjör från Chalmers med drygt 10 års erfarenhet som utvecklingsingenjör i fordonsindustrin. Arbetar sedan 2009 i en administrativ roll med grundutbildning inom högskolan.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i kemiteknik (1995), Lärarexamen för grundskolan i naturvetenskap (2009)
Huvudfrågor: De politiska frågor som jag är mest intresserad av är migration, integration, lag och ordning, säkerhet och utbildning.
Framtidsvision: Jag drömmer om ett Sverige där vi gjort upp med skatteslöseriet och fokuserar på kärnverksamheten. Jag önskar ett Sverige där brottslighet och terror bekämpas med full kraft och där vi har kontroll över våra gränser och har implementerat en mycket stram migrationspolitik. Jag vill att förnuft och meritokrati ska vara ledstjärnor och att vi ska ha en bra skola som möjliggör klassresor för den som är villig att jobba hårt och anstränga sig. Jag vill ha ett friare och mindre ängsligt Sverige där folk vågar säga vad de tycker, och inte oroar sig så mycket för vad andra ska tycka om det.
Fritidsintressen: Förutom politik som är det fritidsintresse jag lägger allra mest tid på, så tycker jag om att umgås med familj och vänner samt att utöva motion i olika former.