Skåne - Medborgerlig Samling Skip to main content

Distrikt och lokalföreningar

Distrikt Skåne

Genom att arbeta långsiktigt, resursbesparande och konservativt vill MED bevara och utveckla en grundläggande samhällsservice i Skåne med god kvalitet.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården (inklusive tandvård och viss sjukvårdsanknuten forskning), kollektivtrafik, viss infrastruktur, samordning av kultur samt för regionens tillväxt och utveckling. MED menar att regionernas ansvarsområden bör ses över och att överflödiga delar bör avvecklas eller övergå till statligt ansvar, i synnerhet inom vården. I förlängningen bör regionerna läggas ned för en mer effektiv offentlig sektor.

Våra lokala hjärtefrågor

Sjukvård

MED vill arbeta för en god vård i Skåne, i nivå med de bästa länderna i Europa när det gäller exempelvis vårdköernas längd, antalet vårdplatser och den tid vårdpersonalen har för patientmöten.

Infrastruktur och trafik

MED vill att grundläggande samhällsfunktioner ska ges förutsättningar att fungera. Infrastrukturen ska erbjuda stabila och fungerande försörjningsvägar för bland annat el, vatten och transporter. Trafiksystemen ska ge god framkomlighet, trafiksäkerhet och möjlighet att välja det transportmedel som passar individen bäst samtidigt som hänsyn tas till miljöpåverkan och en levande stadsmiljö.

Näringsliv

MED vill att regionen ska stödja näringslivet främst genom att begränsa regleringar och sänka skattetrycket. Regionen ska också verka för att undanröja hinder för pendling mellan Skåne och Danmark – detta innefattar tex skatteavtal och harmoniering av kollektivtrafiken på de två sidorna av sundet. Nuvarande skatteavtal för pendlare, mellan Sverige och Danmark, förfördelar kraftigt Skåne och bör förhandlas om.

Styrelse

Sindra Petersson Årsköld

Sindra Petersson Årsköld
Ordförande

Fredrik Körner

Fredrik Körner
Vice ordförande

Ann-Cathrine Björk

Ann-Cathrine Björk
Ledamot

Thomas Abrahamsson

Thomas Abrahamsson
Ledamot

Jens Norell

Jens Norell
Ledamot

Kerstin Thurdin

Kerstin Thurdin
Ledamot

Edward Nordén.

Edward Nordén
Suppleant

Kontakta oss

Skicka gärna dina frågor och synpunkter via formuläret nedan.
Om du vill bli medlem registrerar du dig här: Bli medlem

*” anger obligatoriska fält

Mejlalternativ
Policyval*