Härryda - Medborgerlig Samling Skip to main content

Distrikt och lokalföreningar

Härryda

Vår ambition i MED Härryda är att komma in i kommunfullmäktige 2026. Vi engagerar oss i de frågor som berör lokalbefolkningen mest och hårdgranskar den politik som förs i kommunen. Vi kommer framöver bli ännu tydligare med vad en röst på oss innebär i jämförelse med den nuvarande politiken som förs i Härryda. 

MED Härryda jobbar bland annat för:

  • att beslut ska tas i transparens med kommuninvånarna
  • att det blir ett omtag av det mycket illa hanterade ”16-våningsprojektet”
  • att skatteslöseriet inom flera områden stoppas i kommunen
  • att inget höghastighetståg ska gå genom Härryda
  • att tryggheten ökas med mer kameraövervakning och större befogenheter för vaktpersonal
  • att det tas större hänsyn till boende och naturvärden vid tilltänkt markexploatering
  • att kommunen bygger ett badhus
  • att inga skolbarn diskrimineras och att alla barn ska få ersättning för busskort
  • att passiv penninginsamling ska förbjudas
  • att identitetspolitiken stoppas inom alla institutioner.
Följ oss gärna på Facebook

Styrelse

Iréne Dahlby

Iréne Dahlby
Vice ordförande
Partistyrelseledamot

Maria Rosell

Maria Rosell
Sekreterare

Dan Medin

Dan Medin
Suppleant

Kontakta oss

Skicka gärna dina frågor och synpunkter via formuläret nedan.
Om du vill bli medlem registrerar du dig här: Bli medlem

*” anger obligatoriska fält

Mejlalternativ
Policyval*