Stockholms stad - Medborgerlig Samling Skip to main content

Distrikt och lokalföreningar

Stockholms stad

MED Stockholm står för frihet, ryggrad och ansvar

Stockholm är en fantastisk stad – ett Nordens Venedig. Vi vill värna vår stads skönhet, men också funktionaliteten och tillgängligheten. Fler ska vilja bo i Stockholm.

Stockholms stad är Sveriges rikaste kommun och tar in mest skatter från invånarna av alla kommuner. Den är också Sveriges enskilt största arbetsgivare. Det ställer mycket stora krav på styrning, ledning och ansvar. Trots att kommunfullmäktige är full av yrkespolitiker, som begär väljarnas förtroende med hänvisning till särskilda kunskaper och förmågor, så är granskningarna av stadens användning av medborgarnas pengar i stadens revisionsrapport varje år på över hundra sidor. 

Politikerna i Stadshuset satsar på än det ena och än det andra. Vi minns felsatsningar som den havererade skolplattformen och ett Nobelmuseum på Blasieholmen. Felsatsningar som kostat stockholmarna miljarder. När granskningsgruppen i MED har tittat in i Stockholms stads förvaltning och styre, så har vi, bara som exempel, hittat både kommunpolitiker som själva är bidragsfuskare men ändå sitter kvar, och att staden finansierat islamistiska krafter som hatar vårt svenska samhälle och vill montera ned vår demokrati.

Stockholms stads kärnverksamhet ska vara förskola, grundskola, äldrevård, infrastruktur i form av gator och torg, parkering, cykelbanor och trottoarer, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energiförsörjning, bygglov och bebyggelse samt social service. Det är det stockholmarnas skatter och avgifter ska gå till – inte till bidragsfusk och slöseri. 

MED menar också att alltför mycket av våra gemensamma resurser går till sådant som kommunen inte alls bör syssla med: Kommunikation av diverse mer eller mindre politiska budskap med tillhörande administration, inköp av “konst” som enligt de flesta, vanliga, människor mest förfular, tillhandahållande av tjänster som konkurrerar med privata aktörer osv. Listan kan göras lång. 

Bilen är en fantastisk uppfinning och frihetssymbol. Den möjliggör för barnfamiljer att få ihop livspusslet och för företagare att sälja sina produkter till köpare. Bilen ska inte motarbetas, den ska hyllas. Bilen ska fortsätta erbjuda frihet till de som använder den. Utan bilen stannar Stockholm. Med rätt planering kan bilen samexistera med andra transportslag, utan att som nu göra avkall på framkomlighet, trafiksäkerhet och möjligheter att parkera. Det kaos som tidigare och nuvarande styre i Stockholm har skapat är inte säkert för vare sig gående, cyklister eller bilister.  

Ska det bli ordning på Stockholms stads förvaltning behövs nya krafter. Istället för godhetsposerande karriärpolitiker behövs vanliga människor med vanliga yrken som ser till stadens och stockholmarnas bästa. Den som inte är beroende av att bli omvald för sin försörjning, kan stoppa kortsiktiga, skadliga åtgärder som beslutas i syfte att köpa stockholmarnas röster. MED är denna kraft. Vi vill utifrån ett frihetligt perspektiv åstadkomma ett bättre Stockholm, där företagandet frodas, företagare gör affärer och anställer, där människor kan och vill bo. Politikerna ska göra det som krävs för att invånarna ska kunna känna sig säkra i sin egen stad. Klimatåtgärder och andra miljöhänsyn ska göra verklig skillnad och inte vara till för politikers posering.

Stockholms stads kostnader för litet av allt möjligt måste sänkas rejält så att vi kan satsa på skola och äldrevård i världsklass. Stockholmarnas skatter ska gå till kärnverksamhet. Då behöver inte skatten vara så hög som den är idag. Det finns inget självändamål i att kommunen ska vara en stor arbetsgivare. Stockholm ska ha de anställda som behövs för att ge medborgarna en god service, men inte fler än så. 

Är du nöjd med höjda skatter, ständigt försämrad framkomlighet, dålig ekonomi och redovisning, galopperande kommunskuld, enorma skatteslöserier och godhetsposerande politiker då ska du rösta på de etablerade partierna. Annars finns MED för dig.

Läs mer på vår webbplats: stockholm.medborgerligsamling.se/stad/

Styrelse

Mikael Flink

Mikael Flink
Ordförande

Liselott Agerlid.

Liselott Agerlid
1:e vice ordförande

Helene Engellau

Helene Engellau
2:e vice ordförande

Fredrik Wilkens

Fredrik Wilkens
Ledamot

Catarina Molinder
Ledamot

Henrik Isaksson

Henrik Isaksson
Ledamot

Ulrika Kreivi

Ulrika Kreivi
Ledamot

Sven Blomgren
Suppleant

Kontakta oss

Skicka gärna dina frågor och synpunkter via formuläret nedan.
Om du vill bli medlem registrerar du dig här: Bli medlem

*” anger obligatoriska fält

Mejlalternativ
Policyval*