Skip to main content

Distrikt och lokalföreningar

Kungsbacka

Några av våra hjärtefrågor:

Demokrati och medborgarmakt

 • Skattefinansierad verksamhet ska vara liten och effektiv med fokus på kärnuppgifter
 • En nära och personlig koppling mellan makten och kommunens invånare
 • Tydlig ansvarsfördelning
 • Färre avlönade kommunpolitiker

Trygghet

 • Kungsbacka ska vara Hallands tryggaste kommun
 • Kommunala ordningsvakter och väktare
 • Säkrare utemiljöer genom bättre belysning och fler trygghetskameror

Skola

 • Inför nivågruppering som ett led i en ny nationell målsättning för skolan: att maximera kunskapsöverföringen.
 • Ge lärarna reella möjligheter att upprätta och upprätthålla studiero i klassrummet
 • Fler behöriga lärare

Jämställdhet

 • Nej till kvotering – bäst lämpad ska få jobbet
 • Ingen genusideologi i offentlig verksamhet
 • Motverka hederskultur

Skatter och bidrag

 • Kommunalskatten ska sänkas i Kungsbacka
 • Inga offentliga stöd till politiska, etniska eller religiösa organisationer
 • Nej till kommunalt finansierade kommersiella lokaler i till exempel den nya arenan
 • Kraftig prioritering av kärnverksamheten och begränsning av övrig verksamhet

Styrelse

Ola Billing

Ola Billing
Ordförande

Ebbe Elfvin

Ebbe Elfvin
Vice ordförande

Tobias Frideson

Tobias Frideson
Sekreterare

Ida Belogorcev Niklasson

Ida Belogorcev Niklasson
Kassör

Ulrika Tehler

Ulrika Tehler
Ledamot

Christian Lundqvist

Christian Lundqvist
Ledamot

Kontakta oss

Skicka gärna dina frågor och synpunkter via formuläret nedan.
Om du vill bli medlem registrerar du dig här: Bli medlem

*” anger obligatoriska fält

Mejlalternativ
Policyval*