Skip to main content

Distrikt och lokalföreningar

Nacka

Medborgerlig Samlings lokalförening i Nacka grundades år 2018 och vi har sedan dess engagerat oss i att främja principer om ansvarig ekonomisk förvaltning och effektiv resursanvändning. Vi vill vara en katalysator för förändring och en röst för ekonomisk ansvarstagande och hållbar utveckling i regionen.

Hjärtefrågor

Vårt huvudsakliga fokus är att verka för en sänkning av skattetrycket genom att minska onödigt slöseri och ineffektivitet inom den offentliga sektorn.

Trots att Nacka präglas av en borgerlig stabilitet, kan vi inte bortse från det faktum att skattetrycket är högre jämfört med Stockholms stad. Detta fenomen framstår för oss som något paradoxalt och motiverar vår strävan att förbättra effektiviteten inom den kommunala förvaltningen för att uppnå en balanserad och rättvis skattepolitik.

En annan hjärtefråga är att säkerställa en väl fungerande trafikinfrastruktur. Genom prioriteringar och kloka investeringar kan vi skapa smidigare och mer hållbara transportlösningar för invånarna i Nacka. Vi är övertygade om att en effektiv och modern trafikinfrastruktur inte bara främjar ekonomisk tillväxt utan även förbättrar livskvaliteten för alla som bor och verkar i området.

Följ och gilla oss på Facebook

Styrelse

Thomas Hultman
Ordförande

Nils Simonsson
Vice ordförande

Carl Johan Rundquist
Ledamot

Carl-Axel Stein
Ledamot

Erik Öster
Suppleant

Kontakta oss

Skicka gärna dina frågor och synpunkter via formuläret nedan.
Om du vill bli medlem registrerar du dig här: Bli medlem

*” anger obligatoriska fält

Mejlalternativ
Policyval*