Skip to main content

”Sätt stopp för skatteslöseri och bidragsfusk!”

Mikael Flink

Vice partiledare
Ordförande i MED distrikt Stockholm
Ordförande i lokalföreningen MED Stockholms stad

Politikområden: Skattepolitik | Marknadspolitik

Jag heter Mikael Flink och är en 50-årig civilingenjör från Lund, bor i Stockholm där jag är distriktsordförande för MED. Jag är oroad över samhällsutvecklingen och har valt att engagera mig istället för att gå hemma och knyta näven i fickan.

Som chef och projektledare har jag haft huvudansvaret för att genomdriva förändringar och få verksamheter att fungera. Det har gett mig en massa erfarenheter och insikter om ekonomi, IT, juridik och hur man bygger effektiva team.

Korta fakta

Namn: Mikael Flink
Styrelseuppdrag: Suppleant i distrikt Stockholms styrelse
Födelseår: 1972
Bostadsort: Bromma
Yrke/titel: Egenföretagare
Kommun: Stockholm
Yrkes- och livserfarenhet: Jag har jobbat 24 år i näringslivet som projektledare, konsult och linjechef. Under dessa år har jag varit verksam i ett stort antal branscher, t.ex. läkemedel, kemi, telekom, försäkring och kollektivtrafik. Jag har rest i ett 40-tal länder och talar fem språk.
Brinner lite extra för:
• Kamp mot skatteslöseri och bidragsfusk
• Säkerhet och trygghet
• Ett starkt näringsliv