Skip to main content

”Låt inte EU:s klåfingrighet
komma undan!”

Pia Rundkvist

EU-politisk talesperson
Kandidat #1 till EU-valet 2024

Politikområden: EU

Jag tillhör den generation svenskar som på nära håll upplevt fördelarna, men även nackdelarna, med ett svenskt EU-medlemskap och gjort mina egna erfarenheter av det europeiska samarbetet.

I tio år bodde och arbetade jag permanent i Bryssel i en europeisk miljö som förändringsledare inom bank och finans, bedrev EU-studier på både franska och engelska samt tjänstgjorde en kort tid på Europeiska kommissionen. Med denna bakgrund står jag trygg i övertygelsen om att EU har sina fördelar men samtidigt behöver bantas samt främjas i riktning mot ett mellanstatligt samarbetsorgan.

Min inställning är att ett Löfvenskt Europa som ”inte bygger några murar” och tillhör ingen och alla är en naiv syn på Europa som inte fungerar i en global värld. EU ska bygga lagom höga och stabila murar för att ge oss trygghet, säkerhet och framförhållning, speciellt i dagens oroliga värld vi lever i. Detta fungerar effektivast att bedriva gemensamt. Vill medlemsländer därutöver även ha egna id-kontroller vid sin gräns för sin säkerhet så ska de få ha det.

EU ska alltså dra alla fördelar av att samarbeta gemensamt utåt i gränsöverskridande frågor och samtidigt ge medlemsstaterna självbestämmanderätt inom sina egna gränser utifrån ett anpassat medlemskap. En samarbetslösning som mig veterligen inte förordas av något annat svenskt parti än Medborgerlig Samling idag. Och det behövs. Det behövs en envis MED-röst som håller hårt på närhetsprincipen om att beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt i alla EU-frågor, både i Europaparlamentet som i riksdagen, som inte bara handlar om att vara emot eller för EU. Man kan faktiskt också vara rejält kritisk och vilja banta EU och banta Sveriges del i det samarbetet.

FORTSÄTT LÄSA

För att värna EU’s positiva sidor som freden, den inre marknaden, gränsöverskridande samarbeten och inte minst den geopolitiska tyngden i en alltmer orolig värld, så måste vi hålla hårdare på närhetsprincipen och ställa motkrav som de nettobetalare vi som medlemsland faktiskt är.

Detta kommer vara den övergripande inriktning jag kommer ha i mitt parlamentariska arbete om jag får väljarnas förtroende. Jag är inte beredd på att ge upp frågan om anpassat medlemskap innan något svenskt parti ens har försökt driva på för det, så väl konstitutionellt som i sakpolitiska EU- förslag.

De frågor jag kommer att driva i Europaparlamentet för MED är:

✅ Subsidiaritetsprincipen, beslut ska tas så nära medborgaren som möjligt – kort och gott Bort med tassarna EU!

✅ Skatteslöseriet, banta EU. Skär kraftigt ned på stöd, bidrag och subventioner. Inga stöd utan tydliga motkrav. Ingen beskattningsrätt eller fler fonder likt EU:s Coronafond för 150 miljarder skattekronor.

✅ Den yttre europeiska gränsen, och inte minst flygplatser, ska förstärkas med obligatoriska biometriska passkontroller. Inte bara för USA utan för allt internationellt flyg. För Sveriges och Europas säkerhet.

Korta fakta

Namn: Pia Rundkvist
Talesperson: EU-frågor
Födelseår: 1978
Bostadsort: Nacka
Yrke/titel: Förändringsledare / Civilekonom
Utbildning: Degree of Master of Science in Business and Economics
with International Specialization, Uppsala Universitet
Medlem i MED sedan: 2016
Fritidsintressen: Familjen, samhällsfrågor och bikram yoga.
Bakgrund: Minor Field Study i Ecuador, bott och arbetat i Bryssel i 10 år som förändringsledare, både i egen regi och på konsultbyrå, främst inom bank och finans. Språkintresserad och pratar flera språk, bl.a. EU:s och Belgiens officiella språk engelska, franska, tyska och nederländska.
Framtidsvision: Att varje medborgare har frigjorts från socialismens klor.