Skip to main content

”Ett långt citat på
två rader står här”

Pia Rundkvist

EU-politisk talesperson

Politikområden: EU

Jag tillhör den generation svenskar som på nära håll upplevt fördelarna med ett svenskt EU-medlemskap, och gjort mina egna erfarenheter av det europeiska samarbetet. I tio år bodde och arbetade jag permanent i Bryssel i en europeisk miljö som förändringsledare inom bank & finans, bedrev EU-studier på både franska och engelska samt gjort praktik på Europeiska kommissionen. Med denna bakgrund står jag trygg i övertygelsen om att EU har sina fördelar men samtidigt behöver bantas samt främjas som ett mellanstatligt samarbetsorgan. Jag hoppas därför att det borgar för en trovärdighet i att representera MEDs EU-politiska hållning utåt.

FORTSÄTT LÄSA

Min inställning är att ett Löfvenskt Europa som ”inte bygger några murar” och tillhör ingen och alla är en naiv syn på Europa som inte fungerar i en global värld. EU ska bygga lagom höga och stabila murar för att ge oss trygghet, säkerhet och framförhållning. Detta fungerar effektivast att bedriva gemensamt. Vill medlemsländer dessutom ha egna id-kontroller vid sin gräns så ska de få ha det. EU ska alltså dra alla fördelar av att samarbeta gemensamt utåt i gränsöverskridande frågor och samtidigt ge staterna självbestämmanderätt inom sina egna gränser utifrån ett anpassat medlemskap. En mellanstatlig lösning som mig veterligen inte förordas av något annat svenskt parti än Medborgerlig Samling idag. Och det behövs. Det behövs en resonerande, balanserad MED-röst i både Europaparlamentet som i den svenska debatten om ett EU som inte bara handlar om att Hata eller Älska EU. Man kan faktiskt också vilja Banta EU och banta Sveriges del i det samarbetet. För att värna EU måste vi våga förändra det europeiska samarbetet. Detta kommer vara den övergripande inriktning jag kommer ha i mitt parlamentariska arbete om jag får väljarnas förtroende. Jag är inte beredd på att ge upp frågan om mellanstatlighet innan något svenskt parti ens har försökt driva på det, så väl konstitutionellt som i sakpolitiska EU-förslag.

De frågor jag kommer att driva i Europaparlamentet för MED är:

  • Subsidiaritetsprincipen, beslut ska tas så nära medborgaren som möjligt.
  • Skatteslöseriet, banta EU. Skär kraftigt ned på stöd, bidrag och subventioner. Inga stöd utan tydliga motkrav.
  • Internet är mer än bara IT för mig. Det är en fråga om yttrande- och åsiktsfrihet. Internet behöver mer frihet, inte mindre.
  • Den yttre europeiska gränsen, och inte minst flygplatser, ska förstärkas med obligatoriska biometriska passkontroller. Inte bara för USA utan för allt internationellt flyg. För Sveriges och Europas säkerhet.

It’s the final countdown.

Banta EU nu.

Korta fakta

Namn: Pia Rundkvist
Talesperson: EU-frågor
Födelseår: xxxx
Bostadsort: Nacka
Yrke/titel: xxxxxxx
Utbildning: xxxxxx
Politisk bakgrund: Ingen tidigare politisk bakgrund.
Medlem i MED sedan: xxxx
Fritidsintressen: xxxxxx.
Bakgrund: xxxxx.
Framtidsvision: xxxxxx.