Skip to main content

Politikområden

Integration

Integration är ett individuellt ansvar att sträva efter och anpassa sig till en gemenskap. Gemenskapen är nödvändig för att upprätthålla tilliten till varandra som medborgare och medmänniskor. Den är grunden för ett fungerande samhällskontrakt. Vi anser att det ska vara en självklarhet för invandrare att anpassa sig till majoritetssamhället med dess västerländska samhällsmodell och bidra till att upprätthålla den.

Vi anser:

  • Individen har ett ansvar att anpassa sig
  • Högre krav för förlängt uppehållstillstånd och medborgarskap
  • Försvara den sekulära staten och dess opartiska roll i samhället

Integrationen måste bygga på ett eget ansvar

Med facit i hand ser vi att det mångkulturella projekt som pågått sedan 70-talet inte fungerar. Det ger inte de invandrade något att förhålla sig till, utan skapar istället ett splittrat samhälle som består av olika kränkta gruppers kamp om det offentliga rummet och ekonomiskt stöd. Vi vill att de som bosätter sig här tar ett större eget ansvar och anpassar sig till vår västerländska samhällsmodell och omfamnar värden som demokrati, yttrandefrihet, den sekulära staten, jämställdhet och barnens rättigheter i samhället.

Medborgarskapet måste uppvärderas

Med rättigheter måste det komma skyldigheter. Den svenska välfärden är generös och därför kostsam. Det är inte en självklarhet att alla som kommer till Sverige ska ta del av hela välfärdsutbudet. Det ska ställas högre krav på dem som vill kunna stanna i Sverige med förlängt uppehållstillstånd. Vi vill att medborgarskapet ska få en högre status, för vilket man kvalificerar sig under en längre tid. Det som borde vara ett kvitto på en framgångsrik integration, är idag någonting som bara skänks bort på ett lättvindigt sätt.

Försvara det offentligas opartiska roll i samhället

Det offentliga ska inte längre finansiera några religiösa samfund eller etniska föreningar. Religion och statens verksamheter ska vara klart åtskilda. Vi vill stoppa utländsk finansiering av samfund och föreningar som leder till radikalisering och även förbjuda sådana som stöder terrorism och annan våldsanvändning.

Medborgarna ska inte ha skäl att tvivla på det offentligas opartiskhet. Som representant för det offentliga ska man därför inte tillåtas bära klädsel som signalerar ett starkt avståndstagande från den sekulära staten, såsom burka, niqab och chador.  Inga personliga ändringar ska heller tillåtas på offentliganställdas uniformer – oavsett skäl. Uniformen ska vara neutral till sin utformning och tydligt representera den sekulära och demokratiska staten.