Skip to main content

Politikområden

Demokrati

Medborgerlig Samling (MED) är en medborgarrörelse som sätter den politiska och byråkratiska makteliten under lupp. Demokratin behöver förnyas och spelregler ändras för att folkviljan ska slå igenom. Fler vanliga människor med erfarenhet utanför politiken, som inte har skolats i partiernas ungdomsförbund, behöver engagera sig politiskt för att det ska bli förändring. Yttrandefriheten måste skyddas.

Vi anser:

  • Välj bort dagens politiker
  • Gör om valsystemet för mer rättvisa val
  • Stoppa slöseri med skattemedel

Ny politik kräver nya politiker med integritet

Politiker i Sverige har tappat kontakten med medborgarnas verklighet och värnar numera främst sig själva och den egna maktpositionen. Ibland kan det ta sig uttryck som ren korruption. De tillskansar sig skattemedel, så kallat partistöd, för att slippa lyssna på sina partimedlemmar och driva en politik som folket vill se. Detta partistöd som går direkt till partierna måste tas bort. Politiskt förtroendevalda måste ha integritet och främst ha sin lojalitet mot sina väljare och mot den politik de tror på.

Samtal och samarbete är en naturlig del av demokratin. Medborgerlig Samling är självklart redo att samtala med alla politiska partier och även samarbeta i de fall vi har gemensamma ståndpunkter.

Valsystemet måste förändras

Valsystemet, med dess enorma mängd lösa valsedlar, behöver bytas ut. Befintliga partier, som fått mer än 1 % röster i val, får sina valsedlar både betalade och levererade till alla mer än 6000 valdistrikt i landet. Mindre partier får stå för detta själva, om de kan. De politiskt tillsatta valnämnderna i landets 290 kommuner tillåts bestämma detaljer kring hur valet ska gå till. Det gör förutsättningarna godtyckliga och olika. Reglerna måste ändras så att de är lika överallt. Alla partier måste kunna delta på samma villkor och alla medborgare ha samma möjlighet att rösta på det parti de vill.

Vårt land behöver förvaltas på ett bättre sätt

De verksamheter där samhällets mest grundläggande uppgifter, som vi alla betalar för,  håller på att förfalla. Stora resurser läggs istället på sådant som inte är statens uppgifter, på diverse projekt och på att försöka styra och påverka människor vad de ska tycka och tänka. Det här är fel. Resurserna ska användas till de viktiga kärnverksamheterna som befolkningen har rätt att förvänta sig ska fungera, såsom vård, äldreomsorg, polis och rättsväsende.

Kraven på personligt ledarskap och ansvarstagande måste höjas hos både politiker och offentliga tjänstemän för att få ett bra styre av landet. Inom den offentliga förvaltningen bör ett riktigt tjänstemannaansvar återinföras, så att tjänstemän tvingas följa det vi i landet bestämt demokratiskt och inte tar lagen i egna händer.