Politik och coronapandemin - Medborgerlig Samling Skip to main content

Politikområden

Politik och coronapandemin

Coronapandemin har slagit hårt mot världen och har gett upphov till politiskt beslutade åtgärder av ett slag som aldrig tidigare har förekommit. Sverige stod illa förberett i början av pandemin och det förekom allvarliga brister. Medborgerlig Samling har dock från pandemins början stått upp för medborgerliga rättigheter och haft perspektivet att vi måste värna personlig frihet och personligt ansvar.

Vi anser:

  • Ja till frivillig vaccination – nej till vaccinationspass
  • Stå upp för ett fritt samhälle
  • Förstärk och anpassa sjukvården

Att vaccinera sig ska vara frivilligt

Vaccinerna mot covid-19 ser ut att ha gjort stor nytta. På frivillig väg nådde dessutom Sverige en hög vaccinationsgrad.  För Medborgerlig Samling är det dock en viktig princip att medicinska ingrepp ska föregås av samtycke och aldrig vara påtvingade.

Den som väljer att avstå ska inte utsättas för repressalier.

Varken vaccinationspass eller så kallade covidbevis har bevisat sin effektivitet. Risken är därtill stor att systemet med vaccinationspass kommer att stanna kvar när det väl är på plats, genom att nya användningsområden läggs till.

Det fria samhället måste värnas

Samhället är otroligt komplext och hastiga politiska ingrepp och inskränkningar kan ofta få allvarliga följder som inte upptäcks omedelbart. Detta är en självklar utgångspunkt för Medborgerlig Samling som liberalkonservativt parti.

Att begränsa spridningen av en sjukdom är ett viktigt mål, men avvägningar måste alltid göras mot andra viktiga ändamål och värden. I hanteringen av coronapandemin har statsmakten ofta tappat balansen. Sverige har visserligen varit mer återhållsamt än de flesta övriga länder i världen, men detta kan lätt förändras.

Vi måste alltid försvara våra medborgerliga friheter.

Sjukvårdens brister behöver åtgärdas

Sverige har ovanligt få vårdplatser i jämförelse med andra europeiska länder. Sjukvården lider av byråkrati och svårighet att möta behoven. Detta är brister som kännetecknar alla planekonomiska system och den specialiserade sjukvården är i högsta grad ett sådant.

Medborgerlig Samling vill reformera sjukvården i riktning mot ökad mångfald av vårdgivare genom fri etableringsrätt, vilket kombineras med en grundsjälvrisk för patienten. Det allmänna behöver även förbättra sin beredskap och ha möjlighet att snabbt öka antalet intensivvårdsplatser vid behov.