Skip to main content

Onödiga myndigheter

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen administrerar främst olika arbetsmarknadspolitiska program med tveksamt värde för den enskilde individen. Det är inte statens uppgift att göra friska människor anställningsbara – det ansvaret ska ligga på individen själv.

I Sverige har vi gratis utbildning vilket ger individen de verktyg den behöver för att göra sig anställningsbar. Att förmedla jobb, det gör privata aktörer effektivare.

När det gäller ansvaret för att hjälpa sjukskrivna att återgå i arbete bör det läggas över på kommunerna och Samhall bör ges en förstärkt roll att hjälpa den som har det särskilt svårt att få ett ordinarie jobb.

Därför ska myndigheten avvecklas

Arbetsförmedlingen är en extremt kostsam myndighet som passerat bäst-före-datum. Lägg ner myndigheten.

Mer om myndigheten

Ramanslag: 8 329,9 miljoner kr (2021)
Transfereringar från staten: 76 612,8 miljoner kr (2021)
Antal anställda: 11 087 (2021)
Personalkostnader: 6828,7 miljoner kr (2021)
Generaldirektör: Maria Mindhammar som tidigare jobbat på Skolverket, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket.
Uppdrag, från regeringens hemsida: Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. Där beskrivs bland annat att Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Vad gör Arbetsförmedlingen för alla miljarderna?

Aktivitetsstöd: 19,5 miljarder

Aktivitetsstöd utbetalas till personer som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som de blivit anvisade till av Arbetsförmedlingen.

Arbetslöshetsersättning: 21,2 miljarder

Arbetsmarknadspolitiska program 11,4 miljarder
Arbetsmarknadspolitiska insatser och program är till för att stärka individens förutsättningar att få och behålla ett arbete och att stimulera och göra möjligt för arbetsgivare att anställa arbetssökande som Arbetsförmedlingen bedömer har svårt att få ett arbete.

Lönebidrag och Samhall: 12 miljarder

Lönebidrag är ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivarens lönekostnader när arbetsgivare anställer någon med funktionsnedsättning eller ohälsa.

Nystartsjobb m.m: 3,4 miljarder

Nystartsjobb är en ekonomisk ersättning till dig som arbetsgivare och betalas ut när du anställer en person som varit borta från arbetslivet en längre tid, eller är nyanländ i Sverige.

Etableringsersättning till nyanlända: 1,4 miljarder

Etableringsersättning erbjuds till nyanlända som aktivt deltar i en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen

Administrativa kostnader: 8,3 miljarder

Man skulle litet raljant kunna säga att över hälften av Arbetsförmedlingens medel går till att sopa lågutbildade migranters arbetslöshet under mattan.