Skip to main content

Onödiga myndigheter

Nordiska Afrikainstitutet

Syftet med Nordiska Afrikainstitutet är att bedriva forskning, sprida kunskap och öka förståelsen för afrikanska samhällen, kulturer och politik. 

Institutet var från början finansierat av alla nordiska länder, men därefter har Danmark och Norge dragit tillbaka det mesta av sin finansiering. Idag står Sverige för över 80% av budgeten.

Därför ska myndigheten avvecklas

Att bedriva forskning om Afrika är inte någon kärnfunktion i ett samhälle och heller inte något som kräver en egen myndighet. Det finns ingen annan bebodd världsdel som har en egen myndighet för forskning, så frågan är varför det anses finnas ett behov för Afrika?

Nordiska Afrikainstitutet är samlokaliserat med Uppsala universitet och om intresse finns för forskning om Afrika, då kan forskningen bedrivas direkt i universitetets regi.

Lägg ner myndigheten.

Mer om myndigheten

Ramanslag: 28,9 miljoner kr (2021)
Transfereringar från staten: 0,07 miljoner kr (2021)
Antal anställda: 33 (2021)
Personalkostnader: 28,2 miljoner kr (2021)
Generaldirektör: Therese Sjömander Magnusson som disputerat med en avhandling om internationella vattenfrågor. Hon har tidigare arbetat på Stockholm International Water Institute.
Uppdrag, från regeringens hemsida: “Nordiska Afrikainstitutets uppgift är att främja och bedriva vetenskaplig forskning om Afrika samt främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.”

När institutet grundades 1962 var det samfinansierat av alla nordiska länder, men sedan 2013, respektive 2015, har Danmark och Norge dragit tillbaka sin del av finansieringen. Sverige står idag för mer än 4/5 av den totala budgeten.