Svenska Institutet - Medborgerlig Samling Skip to main content

Onödiga myndigheter

Svenska Institutet

Svenska institutet har som uppdrag från regeringen att främja Sverigebilden internationellt genom att berätta om Sverige i sociala kanaler, organisera evenemang och kampanjer, ge stöd till svenskundervisning i utlandet, marknadsföra Sverige som studiedestination och driva ett kulturhus i Paris.

Därför ska myndigheten krympa

 • Överdriven fokus på Sverigebilden:
  Det har funnits ett för stort politiskt fokus på att forma och förbättra Sverigebilden internationellt, vilket kan ha resulterat i ängsligt självfokus snarare än att uppnå konkreta utrikespolitiska mål.
 • Begränsad nytta för näringslivet:
  Näringslivet slutade finansiera Svenska institutet redan på 1960-talet, troligen eftersom man ansåg att institutets värde för exportindustrin var minimalt.
 • Dubbelarbete med andra organisationer:
  Svenska institutets uppgifter, såsom kulturutbyte med andra länder, kan utföras av andra nationella kulturinstitut och liknande organisationer, och det kan finnas en onödig dubbelarbete.

Sammanfattningsvis föreslår Medborgerlig Samling att man minskar institutets verksamhet och återgår till en mer begränsad roll som en stiftelse underställd Utrikesdepartementet, där utrikespolitiska mål styr verksamheten.

Mer om myndigheten

Ramanslag: 170 miljoner kr (2021)
Transfereringar från staten: 296 miljoner kr (2021)
Antal anställda: 140 (2021)
Personalkostnader: 108 miljoner kr (2021)
Generaldirektör: Madeleine Sjöstedt, tidigare folkpartistisk politiker och borgarråd i Stockholms stad (2006–2014).
Uppdrag, från regeringens hemsida: Svenska institutet ska sprida kunskap om Sverige i utlandet och svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.

Svenska institutet förmedlar bidrag till den övriga statliga sektorn om 138,7 miljoner kronor, till regioner och kommuner 2,7 miljoner, till övriga organisationer i Sverige 46,8 miljoner, till organisationer inom EU och övriga världen 21,7 miljoner och till stipendiater 86,4 miljoner. Totalt 296 miljoner.

Sverigefrämjande:

 • SI tar fram kommunikationsmaterial, berättar om Sverige i sociala kanaler samt organiserar evenemang och kampanjer.
 • SI analyserar Sverigebilden utomlands, gör egna studier, följer internationella index samt vad som skrivs om Sverige i internationella nyhetsmedier och på digitala plattformar.
 • SI ger stöd till svenskundervisning i utlandet.
 • SI marknadsför Sverige som studiedestination.
 • SI driver Sveriges enda kulturhus utomlands, SI Paris.

Global utveckling:

 • SI bygger relationer med världens unga talanger och framtida ledare genom att utlysa/bekosta stipendier för studier i Sverige samt organisera ledarskapsprogram och alumnverksamhet.
 • SI finansierar internationella kulturprojekt för att stärka yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Samarbete i Östersjöregionen:

 • SI finansierar utbyten och gemensamma projekt för individer, organisationer och företag i Sverige och Östersjöregionen.