Kulturrådet - Medborgerlig Samling Skip to main content

Onödiga myndigheter

Kulturrådet

Statens Kulturråd (Kulturrådet) fördelar drygt 5 miljarder kronor i stöd till kultursektorn. Här ingår exempelvis dans, musik, teater, bibliotek och litteratur. Pengarna går till såväl offentliga verksamheter som till företag och organisationer.

Därför ska myndigheten avvecklas

Statligt finansierad kultur kan aldrig bli fri och oberoende, hur mycket man än talar sig varm för konceptet “en armlängds avstånd”. Man biter inte den hand som föder en är en välkänd doktrin.

Folkbibliotek ska finnas kvar, men finansieringen behöver inte ta en omväg via Kulturrådet. Det finns vissa stöd till svensk litteratur som är rimliga, men större delen av kulturstöden ska på sikt avvecklas – samtidigt som skatten sänks så att folk både väljer och betalar för den kultur de vill konsumera själva. Avvecklingen ska ske på ett ordnat sätt över tid med målet att vara en friare kultursektor, inte mindre kultur.

Mer om myndigheten

Ramanslag: 185,6 miljoner kr (2021)
Transfereringar från staten: 5095,8 miljoner kr (2021)
Antal anställda: 118 (2021)
Personalkostnader: 102,7 miljoner kr (2021)
Generaldirektör: Kajsa Ravin, tidigare kulturdirektör i Region Uppsala.
Uppdrag, från regeringens hemsida: Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådet ansvarar för frågor som rör teater, dans, musik, litteratur, kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer, utställningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik.