Skip to main content

Onödiga myndigheter

Diskriminerings­­­ombuds­mannen (DO)

Politisk opinionsbildning, är det vad vi vill att våra skattepengar ska gå till?
MED säger nej – det är inte statens uppgift att uppfostra medborgarna.
Diskriminering kan för övrigt bekämpas utan en särskild myndighet.

Därför ska myndigheten avvecklas

I en tid när det är modernt att utmåla sig som ett offer har det gått inflation i hur ofta folk upplever sig kränkta. Men man bör begrunda de fall som tas upp av DO och fråga sig – är det verkligen det här våra skattemedel ska gå till?

En person som nekats att åka buss med sin elrullstol borde kunna inse att ett papper som visar rullstolens vikt kan vara bra att ha med sig i framtiden. Lärare, som i all välmening inför framtiden förklarar hur en flickas klädstil kan uppfattas borde inte krävas på diskrimineringsersättning och det borde vara helt rimligt att få kräva att modersmålslärare har det aktuella språket som modersmål utan att disciplineras av DO.

Dessutom ägnas avsevärda resurser åt politisk opinionsbildning för skattebetalarnas pengar. Det är inte statens uppgift att uppfostra medborgarna.

Diskriminerande beteenden som är straffbelagda i brottsbalken hanteras självklart som vilket brott som helst av polisen. Diskrimineringslagen bör skrivas om så att övriga fall i framtiden hanteras som civilmål; där civilsamhället – med organisationer som Centrum för rättvisa – kan fylla en funktion genom att hjälpa enskilda med rättshjälp.

Mer om myndigheten

Ramanslag: 124,7 miljoner kr (2021)
Transfereringar från staten: 06 miljoner kr (2021)
Antal anställda: 106 (2021)
Personalkostnader: 89,5 miljoner kr (2021)
Generaldirektör: Lars Arrhenius, tidigare Barn- och elevombud (BEO) inom Skolinspektionen.
Uppdrag, från regeringens hemsida: “Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO utreder anmälningar om diskriminering och trakasserier samt granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor arbetar för att förebygga diskriminering.”

Vad sysslar DO med egentligen?

DO gör tillsynsutredningar och driver processer i domstol.

Några av de tillsynsutredningar och mål DO drivit de senaste åren är följande:

  • DO beslöt att Umeå kommun. som infört kravet att lärare skulle ha det språk som modersmålsundervisningen bedrevs i som sitt modersmål, utsatt en lärare för etnisk diskriminering.
  • Karolinska institutet stämdes för att deras hygienkrav krävde kortärmad bussarong vilket ansågs diskriminera muslimska kvinnor.
  • DO beslöt att en arbetsgivare, som infört krav på EU-medborgarskap för att undvika extra administration och därmed riskera att göra fel, utsatt arbetssökande för etnisk diskriminering.
  • Svealandstrafiken stämdes för att förare vid fyra tillfällen missbedömt vikten på en mans elrullstol och därför nekat honom att resa med kollektivtrafiken av säkerhetsskäl och anförde att Svealandstrafiken borde ha listor över rullstolsmodeller jämte vikter i deras bussar.
  • Försäkringskassan stämdes för att en synskadad kvinna inte kunde ansöka om föräldrapenning digitalt och att en anställd på Försäkringskassan felaktigt meddelat henne att det inte fanns möjlighet att göra det via punktskrift utan hänvisat till ett servicekontor.
  • Södertörns högskola stämdes för att de nekade en döv arbetssökande anställning som lektor för att kostnaderna för tolktjänster, beräknat till 740000 kronor om året, skulle bli för höga.
  • En skola där två lärare sagt till en kvinnlig elev att hon inte behövde klä sig utmanande eller sminka sig för att må bra krävdes på 50 000 i diskrimineringsavgift.
  • DO kräver i ett pågående ärende ersättning för att en 14-årig flicka med ADHD som behövde ett läkarintyg för körkortstillstånd för moped, av läkare ordinerats ett övervakat urinprov för att kontrollera förekomsten av narkotika.

”Vill uppfattas som en pådrivande aktör i samhällsdebatten”

DO driver även opinionsbildning. Under 2021 tog DO fram en plan för en kontinuerlig dialog med civilsamhället och de vill uppfattas som en synlig, aktiv och pådrivande aktör i samhällsdebatten.