Skip to main content

Onödiga myndigheter

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet ansvarar för genomförandet av Europeiska socialfonden (ESF) i Sverige. Myndighetens enda syfte är alltså att hantera fördelningen av våra egna pengar – som tagit omvägen via EU.

Därför ska myndigheten avvecklas

En myndighet som har som enda uppdrag att fördela pengar som vi från början själva betalat in till EU ska läggas ner så snart EU har slutat med dagens bidragskarusell. Det här är ett ineffektivt sätt att förvalta folkets kapital. 

EU ska handla om de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital –  inte socialistiska bidragsprojekt. 

Mer om myndigheten

Ramanslag: 145 miljoner kr (2021)
Transfereringar från staten: 1 288,8 miljoner kr (2021)
Antal anställda: 133 (2021)
Personalkostnader: 101,2 miljoner kr (2021)
Generaldirektör: Håkan Forsberg, tidigare ställföreträdande myndighetschef.
Uppdrag, från regeringens hemsida: Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens program i Sverige. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten. Svenska ESF-rådet ansvarar även för Europeiska integrationsfondens program.

Svenska ESF-rådet har som enda funktion att fördela EU-bidrag. Under perioden 2021–2027 har Europeiska socialfonden som mål att stärka kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning. Inom fem programområden ska insatser bidra till social innovation, fattigdomsbekämpning och en förstärkning av geografiskt utsatta områden. Programmet ska stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden. Programperioden 2021–2027 omfattar i Sverige totalt 1 626 miljoner euro, varav nationell medfinansiering uppgår till knappt 57 procent.