Skip to main content

Onödiga myndigheter

Myndigheten för press, radio och tv

Myndigheten för press, radio och tv fördelar nästan en miljard i stöd till olika tidningar och tidskrifter. Stödet är delvis en kompensation för den illojala konkurrens public service utgör med sina 9 miljarder i årlig obligatorisk avgiftsfinansiering via skattsedeln.

Därför ska myndigheten avvecklas

Att skattebetalare tvingas finansiera medier de inte frivilligt vill betala för är djupt problematiskt och snedvrider konkurrensen på marknaden. Upplägget där politiken via en myndighet avgör vilka medier som ska få bidrag är ovärdigt ett land som säger sig värna om pressfrihet och mediers oberoende. Medier som är beroende av offentliga bidrag som villkoras från politiskt håll är per definition inte fria.

För att inte snedvrida konkurrensen mot SVT/SR/UR bör avvecklingen av mediestödet samordnas med kraftig bantning av public service innan det slutligen i sista steget läggs ner.

Utfärdandet av tillstånd att sända radio och teve, samt utgivarbevis flyttas över till Post- och telestyrelsen. Granskningsnämnden kan i sin tur läggas ned när public service lagts ned.

Dra loss statens tentakler från medierna och släpp dem fria!

Mer om myndigheten

Ramanslag: 43,3 miljoner (2021)
Transfereringar från staten: 994,5 miljoner (2021)
Antal anställda: ca 40 (2021)
Personalkostnader: 30,5 miljoner (2021)
Generaldirektör: Charlotte Ingvar-Nilsson, tidigare rättschef på Post- och telestyrelsen.
Uppdrag, från regeringens hemsida: “Myndigheten för press, radio och tv beslutar om tillstånd, avgifter och registrering, utövar tillsyn över tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och ljudradiosändningar samt beslutar i frågor om utgivningsbevis. Inom myndigheten finns också presstödsnämnden. Presstödsnämnden ska bland annat pröva ansökningar om statligt stöd till dagstidningar. Presstödet består av driftsstöd och distributionsstöd.”

Myndigheten fördelar nästan en miljard i stöd till olika tidningar och tidskrifter. Stödet är delvis en kompensation för den illojala konkurrens public service utgör med sina 9 miljarder i årlig obligatorisk avgiftsfinansiering via skattsedeln.