Skip to main content

Onödiga myndigheter

Folkbildningsrådet

Att 4 miljarder skattekronor ska finansiera vuxna människors fritidsintressen varje år, det tycker vi i MED är orimligt. Dessutom har riksrevisionens granskning visat att de närmare 2 miljarder skattekronor som går till studieförbunden, går till annat än bara folkbildning. 

Slutsatsen blir att Folkbildningsrådet måste läggas ner. Helst igår.

Så ska myndigheten avvecklas

Visst är folkbildning bra och visst har intentionerna varit goda men när en verksamhet läcker pengar genom bedrägerier och allmänt fusk – till en sådan grad som Folkbildningsrådet gjort – måste man ompröva verksamheten. Den kontrollapparat som skulle behövas för att styra upp verksamheten skulle kosta mer än den smakade.

Medborgerlig Samling föreslår att alla statliga bidrag till studieförbund dras in samtidigt som grundavdraget i inkomstbeskattningen höjs så att resultatet blir neutralt för statskassan. Reformen genomförs stegvis under fyra år för att studieförbunden ska ha tid att anpassa sig.

Samtidigt genomförs en översyn över vilka av folkhögskolornas verksamheter som fortsättningsvis ska vara berättigade till statsbidrag. De generella organisations- och verksamhetsbidragen avskaffas och någon av de statliga utbildningsmyndigheterna ges i uppdrag att förmedla medel för de kurser som anses ha ett värde ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Statsbidrag ska även kunna lämnas genom Försäkringskassan för kurser inom rehabiliteringsområdet.

Mer om myndigheten

Ramanslag: 4 389,8 miljoner kr (2021)

Uppdrag: Från regeringens regleringsbrev: Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

De ungefär 155 folkhögskolorna erbjuder kurser i allt möjligt; kurser i svenska och andra ämnen för att få grundskole- eller gymnasiebehörighet, naturvetenskapligt basår, men även intressebaserade kurser som inte överhuvudtaget syftar till att göra en person anställningsbar.

Några exempel på folkhögskolornas intressebaserade kurser:

 • Allmän kurs – Att förstå världen genom fotboll
 • Bridge – Grundkurs B
 • Folktro och levande örtkunskap
 • English for the Golden Years
 • Höstfåglar
 • Innebandy i Tyskland – nybörjare
 • Leva med skogen
 • Poddkurs
 • Spanska 40+ Visingsö
 • Argentinsk tango

Studieförbunden i sin tur erbjuder även de kurser som spänner över ett enormt område. Skandalomsusade ABF har bland annat kurser i:

 • Datorverkstaden – följ nyheter och experter på Twitter
 • Jaktskolan
 • Matlagning med ditt barn/barnbarn
 • Medlem i facket
 • Mötesteknik
 • Språkkurser i över 25 olika språk
 • Valberedningskurs

En stor del av de 4 miljarder kronor i skattepengar som går till folkbildning finansierar alltså vuxna människors intressen. Dessutom har riksrevisionens granskning visat att för de närmare 2 miljarder kronor som går till studieförbunden så brister kontroll och uppföljning i alla led och att det finns tydliga indikationer på att statsbidraget går till annat än folkbildning.