Myndigheten för stöd till trossamfund - Medborgerlig Samling Skip to main content

Onödiga myndigheter

Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund fördelar statliga bidrag till religiösa församlingar – över 100 miljoner kronor varje år. Myndigheten främjar och underlätta trossamfundens verksamhet och bevarande av religiösa traditioner i Sverige.

Därför ska myndigheten avvecklas

Tro är en privat fråga och skattemedel ska inte användas för att finansiera privata religiösa övertygelser. Alla bidrag till religiösa församlingar ska därför slopas, och rätten att undvika att finansiera religion också inkluderas i religionsfriheten.

I Sverige har vi religions- och trosfrihet. Alla har rätt att tro på vad man vill samt även utöva sin religion. Friheten inkluderar även rätten att inte ha en religiös övertygelse.

Trots att vi är fria att tillhöra det samfund eller den tradition som vi önskar, eller att inte ha någon religiös övertygelse, är vi inte fria från att finansiera andras religiösa övertygelser. 126 miljoner av våra gemensamma skattemedel slösades 2021 bort på det.

Religion är en privatsak och ska finansieras av den enskilde. Myndigheten för stöd till trossamfund bör avvecklas och alla bidrag till religiösa församlingar slopas.

Även rätten att slippa finansiera religion bör inkluderas i religionsfriheten.

Mer om myndigheten

Ramanslag: 14 miljoner kr (2021)
Transfereringar från staten: 112,3 miljoner kr (2021)
Antal anställda: 12 (2021)
Personalkostnader: 10,3  miljoner kr (2021)
Generaldirektör: Isak Reichel, tidigare revisionsdirektör Riksrevisionen och kommittésekreterare Litteraturutredningen. Generalsekreterare för Judiska församlingen  i Stockholm och för Judiska Centralrådet mellan december 2015 och januari 2021.
Uppdrag, från regeringens hemsida:Myndigheten för stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.”

Under 2021 delade myndigheten ut 112 miljoner i bidrag till olika religiösa församlingar och föreningar som organisationsbidrag, verksamhetsbidrag inklusive andlig vård i sjukvården och projektbidrag; varav 8,5 miljoner i skadestånd till Jehovas vittnen för att den rättsliga process där Jehovas vittnen överklagade att deras ansökan om statsbidrag avslagits, dragit ut på tiden.