Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF - Medborgerlig Samling Skip to main content

Onödiga myndigheter

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor, MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har som uppdrag att stödja ungdomars delaktighet och civilsamhällets utveckling i Sverige. 

MUCF fördelar ungefär en halv miljard årligen till olika föreningar. Bland dessa föreningar hittas många med nära kopplingar till kriminella nätverk, den eritreanska regimen och islamister.

Därför ska myndigheten avvecklas

Vi ska inte ge skattemedel till de som motverkar integration och har tveksam demokratisyn. Organisationer som ABF Botkyrka Salem med kopplingar till Vårbynätverket, Eritreanska Riksförbundet med kopplingar till den eritreanska regimen, Islamiska Shiasamfunden med kopplingar till den iranska regimen osv, ska inte ha pengar från det allmänna.

Det ligger i ett civilsamhälles natur att det inte ska vara beroende av staten och offentliga medel. Det är då per definition inte längre ett civilsamhälle.

Skattepengar ska inte gå till föreningar och organisationer som skapar segregation eller undergräver förtroendet för samhället. Den kontrollapparat som skulle behöva införas för att förhindra detta gör det kontraproduktivt att ens överväga det alternativet.

Vi föreslår därför ett totalt avskaffande av dessa bidrag och som kompensation höjt grundavdrag på skatten så att alla medborgare kan sponsra de organisationer de själva vill. Myndigheten kan därmed läggas ned och uppdraget att förmedla EU-medel för demokratiprojekt mot unga förs över till därtill lämplig myndighet.

Det är dags att stärka civilsamhället genom att göra det civilt igen och myndiga människor myndiga igen. Vuxna människor klarar av att själva besluta vilka föreningar och organisationer deras pengar ska finansiera.

"Vi föreslår därför ett totalt avskaffande av dessa bidrag och som kompensation höjt grundavdrag på skatten så att alla medborgare kan sponsra de organisationer de själva vill."

Mer om myndigheten

Ramanslag: 82,5 miljoner kr (2021)
Transfereringar från staten: 513,8 miljoner kr (2021)
Antal anställda: 105 (2021)
Personalkostnader: 72,1 miljoner kr (2021)
Generaldirektör: Lena Nyberg, tidigare socialdemokratiskt borgarråd i Stockholms stad.
Uppdrag, från regeringens hemsida: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fördelar en halv miljard årligen till föreningar.

Vilka får då bidrag av MUCF?

Det är en palett av politiska-, religiösa-, etniska- och andra intresseorganisationer. Alla riksdagspartiers ungdomsförbund får bidrag, men även följande betydligt mer kontroversiella föreningar:

  •  Förenade Islamiska Föreningar (i Sverige), som doktor Sameh Egyptson beskrivit som närstående Muslimska brödraskapet, fick 3 miljoner vardera år 2020, 2021 och 2022.
  • Skandalomsusade ABF Botkyrka Salem – känt för sin koppling till det kriminella Vårbynätverket – fick 140 000 år 2019 och 135 000 år 2020.
  • Eritreanska Riksförbundet som står den eritreanska regimen nära, har fått mellan 300 000 och 400 000 kronor årligen i många år
  • Islamiska Shiasamfunden i Sverige som står den iranska regimen nära, fick 3 950 000 kronor år 2021 och 2 175 000 år 2022.

Vi betalar alltså bidrag till organisationer som inte vill oss väl; till organisationer som är motståndare till vårt sekulära samhälle; till organisationer som driver på segregation snarare än integration och till organisationer med koppling till kriminalitet.