Familjepolitik - Medborgerlig Samling Skip to main content

Politikområden

Familjepolitik

Medborgerlig Samling (MED) är ett frihetligt parti som så långt som möjligt vill stödja medborgarens rätt att själv välja sin livsstil och organisera sin familjebildning och barnuppfostran. Det offentliga har dock fortfarande ett ansvar att garantera en grundtrygghet och förhindra att människor kommer till skada. Vidare bör familjepolitiken utformas på ett sådant sätt att integrationen underlättas. Medborgarnas ansvar att försörja sina familjer ska betonas och riktade bidrag mot barnfamiljer bör på sikt ersättas med skatteavdrag.

Vi anser:

  • Frihet under ansvar
  • Ingen kvoterad föräldraförsäkring
  • Nej till kusinäktenskap och månggifte

Individen ska ha rätt att göra sina egna val och forma sitt eget liv

Vi utgår från en liberal syn på individens rätt att göra sina egna val och forma sitt eget liv. Det innebär att vi ställer oss bakom samkönade pars rätt att gifta sig och adoptera. Det innebär också att vi ställer oss bakom nuvarande abortlagstiftning. Vi tycker inte att staten ska ha rätt att bestämma hur föräldrar fördelar ansvaret för arbete och familjeliv. För de par som så önskar vill vi därför införa en möjlighet till frivillig sambeskattning.

Behåll föräldraförsäkringen men utan kvoterade föräldradagar

Vi vill behålla föräldraförsäkringen i sin nuvarande form, med den skillnaden att paret ska få välja själva hur föräldradagarna ska fördelas. Enligt nuvarande system försöker man tvinga föräldrarna att ta ut föräldradagarna på ett visst sätt i syfte att förverkliga en politisk vision, vilket vi inte kan acceptera.

Nej till kusinäktenskap, barnäktenskap och månggifte

Kusinäktenskap är idag till största delen ett sätt att knyta olika släkter närmare varandra. Det är något som avtalas mellan familjerna och paret som ska gifta sig har sällan haft något större inflytande i frågan. I syfte att säkerställa frivilligheten hos de som ingår äktenskap och i syfte att motverka klanstrukturer vill vi därför inte tillåta kusingifte eller giftermål med syskonbarn. Av samma anledning vill vi inte tillåta giftermål med fler än en person. Barnäktenskap ska självklart fortsatt vara förbjudet och ingångna barnäktenskap där någon av parterna är under 18 år skall inte erkännas.