Skip to main content

Politikområden

Vård och omsorg

Sveriges sjukvårdssystem måste reformeras i grunden och det ska göras av professionerna, inte politikerna. Goda, stabila villkor för vårdentreprenörerna och mer makt att som patient välja vilken vårdgivare som ska få ditt förtroende höjer effektiviteten och kapar vårdköerna.

Vi anser:

  • Frånta regionerna ansvaret för vården
  • Fler ska kunna starta vårdföretag
  • Vårdkonsumentmakten ska öka

Frånta regionerna ansvaret för vården

Det hjälper inte att ha Europas modernaste och dyraste sjukvård om människor ändå dör medan de väntar i köerna för att få ta del av den. Sveriges sjukvård får inte lappas och lagas mer, utan behöver reformeras i grunden. Genom att frånta regionerna ansvaret för vården kan vi minska den politiska detaljstyrningen såväl som de svällande kostnaderna. Vi vill minimera den politiska styrningen och överlåta planering och organisering till de som är bäst beskaffade att göra det – sjukvårdspersonalen.

Fler ska kunna starta vårdföretag

Det är varken politiker eller höjd skatt som kommer kapa vårdköerna långsiktigt – det är vårdföretagarna. De små vårdentreprenörerna måste få långsiktigt goda och förutsägbara villkor så att fler ska vilja starta egen mottagning. Det ger möjlighet att skapa långsiktiga och därmed trygga relationer mellan vårdpersonal och patienter där det förebyggande arbetet kommer i centrum.

Öka vårdkonsumenternas makt

Medborgaren måste återfå makten över sina egna pengar, och sjukvårdsområdet är inget undantag. Du som patient ska kunna välja vem som ska få förtroendet att vårda dig. Den ordningen ger även att vårdgivare som inte förvaltar det förtroendet väl kommer sållas bort med en kvalitetshöjning som följd. Idag har vi som patienter inte den möjligheten utan tvingas via skattsedeln till regionen, där köerna ringlar sig långa.