Migration - Medborgerlig Samling Skip to main content

Politikområden

Migration

Okontrollerade migrationsströmmar gynnar vare sig individer med skyddsbehov eller nationer. Asylrätten är nödvändig men den ska avse tillfälligt skydd från akut fara i första säkra område – inte för fritt val av destination utifrån andra skäl. Det är inte hållbart.

Vi anser:

  • Övergå till kvotflyktingsystem
  • Skapa en långsiktigt hållbar migrationspolitik
  • Modernisera asylrätten

Invandring till Sverige ska i första hand styras av kvoter

Svensk asylmottagning har under senare decennier lett till växande segregation, utanförskap och integrationsproblem. Fram till dess att vi brutit denna negativa utveckling måste politiken läggas om i annan riktning och på ett bestående sätt hamna under kontroll. Därför är det nödvändigt att invandringen till Sverige huvudsakligen styrs av kvoter.

Ett Europa med långsiktigt hållbar migrationspolitik

Ett EU med fri rörlighet saknar realistiska möjligheter att driva en gemensam asylpolitik eftersom migranter av naturliga skäl attraheras mer av stater med stora välfärdsförmåner. Den enda framkomliga vägen är därför att varje enskilt land frivilligt anger och beslutar vilket kvot som landet vill ta emot. Undantaget är mottagande av människor vid akut massflykt. Sådana situationer bör finansieras solidariskt av EU-staterna och det internationella samfundet, och ske företrädesvis i närområdet. EU:s gränser ska bevakas effektivt för att stoppa såväl smugglingsindustrin som den ekonomiskt drivna illegala migrationen.

Moderniserad asylrätt med internationell utgångspunkt

Flyktingkonventionen tillkom i en tid då situationen i Europa var helt annorlunda jämfört med hur världen ser ut idag. Obegränsad asylrätt skapar onödiga problem med överbelastad mottagning av icke skyddsbehövande till mycket höga kostnader i Väst. Resurserna bör i första hand gå till reellt utsatta människor i de närområden där de allra flesta utsatta befinner sig. Vid behov av vidarebosättning träder kvotflyktingsystemet i kraft.