Skip to main content

Politikområden

Socialpolitik

Den som kan arbeta bär ansvaret för sin egen försörjning och staten ska minimera sina ingrepp, både i form av reglering och tillskott av skattemedel. För den som av olika skäl inte kan arbeta, eller vars arbetsförmåga är begränsad, har staten ett ansvar att säkra en skälig levnadsnivå. Staten har också ansvaret för att ingen medborgare lämnas helt utan tillgång till livets nödtorft.

Vi anser:

  • Ersätt a-kassan med allmän arbetslöshetsförsäkring
  • Ge alla medborgare tillgång till ett socialt skyddsnät
  • Inför biometrisk kontroll vid uttag från välfärdssystem

Trygghet vid tillfällig arbetslöshet

För att säkerställa trygghet även för arbetslösa som inte är anslutna till en a-kassa vill Medborgerlig Samling ersätta medlemskap i a-kassa med en allmän arbetslöshetsförsäkring enligt samma princip som sjukförsäkringen, finansierad genom de sociala avgifterna. Försäkringen bör vara inkomstrelaterad och ersättningen bör ligga på samma nivå som sjukförsäkringen. Övrigt ekonomiskt stöd vid arbetslöshet ska på sikt avvecklas.

Ett grundläggande socialt skyddsnät

Medborgerlig Samling vill att försörjningsstödet i sin nuvarande form ska avvecklas. Arbetslösa som tidigare haft arbete i Sverige och som är arbetsföra ska omfattas av en allmän arbetslöshetsförsäkring. De som har stadigvarande nedsatt arbetsförmåga ska erhålla sjukersättning.

Personer som av olika skäl inte kan försörja sig själva och inte är berättigade till någon annan form av stöd, ska av kommunen erbjudas ett yttersta stöd som utgörs av ett behovsprövat icke monetärt basstöd. Basstödet ska täcka det mest grundläggande uppehället.

Motverka felaktigt och kriminellt utnyttjande av skattemedel

Medborgerlig Samling vill att biometriska kontroller och annan modern teknik ska tillämpas för personidentifiering i samband med beviljande och utbetalning från våra välfärdssystem. Dagens utgivna samordningsnummer ska återkallas och nya samordningsnummer utfärdas med utgångspunkt i biometriskt verifierade identiteter.