Skip to main content

Politikområden

Offentlig sektor

Stor offentlig sektor minskar civilsamhällets självständighet. Att den offentliga sektorn i Sverige idag utgör så mycket som hälften av Sveriges BNP är därför illavarslande. MED anser att vissa centrala funktioner bör förstärkas och antalet myndigheter bör minskas. Avskaffa offentliga bidrag till verksamheter utanför kärnverksamheten och låt istället fria medborgare själva finansiera det de önskar.

Vi anser:

  • Minska antalet statliga myndigheter
  • Prioritera offentliga sektorns kärnverksamheter
  • Avveckla statliga bidrag

Minska antalet myndigheter

Sverige har idag över 250 statliga förvaltningsmyndigheter. De myndigheter som inte sysslar med statens kärnverksamheter eller är nödvändiga för landets utveckling ska avvecklas eller slås samman med annan verksamhet. Bland dessa finns, bara för att ta några få exempel, allt från Arbetsförmedlingen till Nämnden för stöd till trossamfund och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Genom minskningen av antalet  statliga myndigheter frigörs medel som istället kan användas till att förstärka statens kärnverksamheter samt sänka skatter.

Prioritera statens kärnverksamhet

Statens och den offentliga sektorns kärnverksamhet ska vara att:

  1. skydda medborgarna från yttre och inre hot
  2. tillhandahålla förnuftsbaserad utbildning,
  3. ge vård och omsorg till de som behöver,
  4. upprätthålla en smidig infrastruktur,
  5. säkerställa effektiv energiförsörjning och
  6. tillhandahålla grundläggande socialförsäkringar, såsom grundläggande sjukförsäkring och pension.

I övrigt bör civilsamhället kunna upprätthålla de kompletterande funktioner som anses nödvändiga.

Avveckla statliga bidrag

Statliga bidrag till föreningar och organisationer har växt i omfattning och ges allt mer till allehanda verksamheter som knappast kan anses samhälleligt prioriterade. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar årligen mångmiljonbelopp till föreningar vars verksamhet ständigt undgår kontroller och uppföljning. Detta menar vi är fel användning av skattemedlen. Därför vill vi till stor del avveckla statliga bidrag till föreningar. Medborgarna ska själva kunna bestämma vilka verksamheter som de vill gynna genom att avdragsrätt införs för att ge privata bidrag till den ideella sektorn.