Infrastruktur - Medborgerlig Samling Skip to main content

Politikområden

Infrastruktur

Medborgerlig Samling vill verka för en stabil infrastruktur där medborgare och verksamheter ges möjligheten att själva välja det transportsätt som passar bäst.

Vi anser:

  • Inför avgift för överklagande av bygglov
  • Avveckla hyresregleringen
  • Traditionell stadsplanering med blandstad behövs

En robust och väl utbyggd infrastruktur

Sveriges befolkning ökar. Det är inte troligt att Sveriges nya medborgare kommer att nöja sig med lägre välstånd än tidigare generationer. Prognosen pekar mot ökat utnyttjande av Sveriges infrastruktur. Infrastrukturens kapacitet måste därmed ökas, för att bibehålla Sveriges välstånd och konkurrenskraft.

Utveckling av olika transportsätt för ett livskraftigt land

Sverige står inför flera stora utmaningar inom infrastruktur. Samtidigt är nya fordons- och transportslag på väg att komplettera och ersätta de traditionella. Det krävs stora satsningar på infrastruktur i tätbebyggda områden samtidigt som glesbygden måste ges förutsättningar att fortsätta att fungera.

Stads- och tätort

Infrastrukturen ska ge individen möjlighet att välja det transportmedel som passar
individen bäst samtidigt som hänsyn ska tas till minsta möjliga miljöpåverkan och en levande stadsmiljö.