Skip to main content

Politikområden

Kryptovalutor

Kryptovalutor är här för att stanna. Kryptovalutor bidrar till innovation och nyskapande i finansbranschen. De stärker individens självbestämmande och personliga integritet genom att minska beroendet av staten. Användning av kryptovalutor till följd av människors fria val utgör helt enkelt en naturlig utveckling som bör välkomnas.

Vi anser:

  • Marknaden för kryptovalutor bör regleras med måtta
  • Beskattningen bör jämställas med andra finansiella tillgångar
  • Banker ska förhindras att diskriminera legitimt engagemang i kryptovalutor

För frihet, innovation och rättvisa i kryptoekonomin

Medborgerlig Samling stöder integreringen av konkurrenskraftiga kryptovalutor i ekonomin för att främja individens frihet och självbestämmande, samtidigt som de motsätter sig överreglering som hämmar innovation och entreprenörskap, och betonar behovet av internationellt samarbete för enhetliga regler.